Nisan – miesiąc cudów, miesiąc wiosny

r.
Miesiąc Nisan - co warto wiedzieć :
📍 Nisan - miesiąc wiosny:
Nisan jest jednym z kilku miesięcy wymienionych w Torze z nazwy. B-g nazywa go Chodesz HaAwiw (Szmot, 13:4), t.j - miesiąc wiosny. Twierdzenie, że Nisan jest miesiącem wiosennym, stanowi podstawę całego skomplikowanego kalendarza żydowskiego (lata przestępne i nieprzestępne/'zwykłe).
📍Jest to pierwszy miesiąc kalendarza żydowskiego.
„Ten miesiąc będzie dla ciebie pierwszym z miesięcy” (Szmot, 12:2) – powiedział B-g do Mojżesza. Co ciekawe, Nisan jest 'miesiącem głową' - jedną z czterech „głów roku” wymienionych w Talmudzie (Miszna, Traktat Rosz Haszanah,1:1), z których jedną jest dzień pierwszy miesiąca Tiszrei - Rosz ha-Szana "Głowa Roku.
📍Nisan ma 30 dni.
W obecnym (ustalonym) kalendarzu hebrajskim miesiąc Nisan ma 30 dni, a następny miesiąc, Ijar, ma 29 dni. W kolejnych miesiącach ilośc dni jest zmienna naprzemiennie, aż dochodzimy do miesięcy Cheszwan i Kislew, z których każdy może mieć 29 lub 30 dni, w zależności od bieżącego roku.
📍W tym miesiącu B-g wyprowadził nasz naród z Egiptu/Micraim.
Po 210 latach cierpień w niewoli na wygnaniu B-g wyprowadził Swój naród z Egiptu. Zdarzyło się to w miesiącu Nisan. „Wiekuisty wyprowadza niewolników w najbardziej dogodnym czasie” (Tehilim 68:7) — powiedział Król Dawid. Według midraszu Mojżesz powiedział do ludu: „Wiedzcie, jaką łaską was obdarzył Wszechmogący - wyprowadził was w miesiącu, w którym wyjście nie ciąży, gdy nie ma upału, ani zimna, ani deszczu” (Raszi do Szmot, 13:4).
📍 Nisan miesiącem Wielkiego Święta,
Właśnie w tym miesiącu obchodzimy jedno z Wielkich Świąt żydowskiego narodu - Pesach który świętujemy każdego roku w rocznicę naszego wyjścia z Egiptu. Początek - 15 Nisan. Jest to Wielkie Święto znane i najszerzej obchodzone na całym świecie żydowskie święto. Charakterną cechą obchodów Pesach, to m.in. jedzenie macy oraz seder* - uroczysta kolacja w erew (wieczór przed dniem 15 Nisan), kiedy się je mące oraz maror (gorzkie zioła) oraz pijemy wtedy cztery kielichy wina, opowiadając pasjonującą historię cudownego wyjścia z Egiptu - Hagadę.
* seder z jeż.hebr. oznacza porządek, bowiem przebieg uroczystej kolacji odbywa się w dokładnie określonym tradycyjnym porządku.
📍Nazwa tego miesiąca to także imię.
Nisan to też dość popularne żydowskie imię dla chłopca. Są bodaj że zaledwie dwa miesiące w żydowskim kalendarzu, których nazwy są również imionami - to właśnie Nisan oraz Siwan, które jest popularnym imieniem dla dziewcząt w Izraelu. Ciekawostka: Pesach jest jedynym żydowskim świętem, które jest również nadawane jako (męskie) imię.
📍 To miesiąc cudów…
Słowo "nes" oznacza „cud”, i w rzeczy samej Nisan jest miesiącem cudów. Lubawiczer Rebe, Rabin Menachem Mendel Schneerson, B"P, mówił, że gdy przyśni ci się człowiekowi miesiąc Nisan, jest to zapowiedź „cuda nad cudami”…. 😊
📍Pobłogosław kwitnące owocowe drzewo*
Gdy zobaczysz po raz pierwszy w roku pączkujące owocowe drzewo w miesiącu Nisan, należy wypowiedzieć specjalne błogosławieństwo: „Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz B-g, Król świata, że w Jego świecie nie brakuje niczego i stworzył na nim stworzenia dobre i dobre drzewa, aby cieszyć nimi ludzi" - hebr:
"Baruch Ata Adonaj Eloheinu melech haolam, szelo chisar beolamo dawar, uwara wo brijot towot weilanot towim lehanot bahem bnei adam."
(Błogosławieństwo to nie powinno być wypowiadane w Szabat).
” Jest to micwa, więc wiele osób odwiedza w tym czasie ogrody botaniczne, aby skorzystać z okazji do spełnienia tej pięknej micwy.
📍W miesiącu Nisan odbyła się inauguracja Miszkanu. Książęta - przywódcy plemion składali ofiary przez pierwsze 12 dni.
Prawie rok po wyjściu z Egiptu, dnia 1 Nisan, otwarto Miszkań / Przybytek — przenośne Sanktuarium, które lud zbudował dla B-ga, na Jego życzenie, by "zamieszkać pośród nich". Z tamtych czasów każdego roku, w każdy z tych dni czytamy specjalną modlitwę Jehi Racon wraz z fragmentem Tory szczegółowo opisującym dary przyniesione tego dnia.
Tak dziś piątego dnia miesiąca Nisan swoje dary składa przywódca potomków Szimona, Szlumiel syn Curiszadaja (https://chabad.org.pl/1-nissan-nasi/)
 
(ilustracja: Art by Sefira Lightstone https://www.sefiracreative.com)