Miesiące

Powiązane artykuły

Siwan

Siwan jest trzecim miesiącem w kalendarzu żydowskim, licząc od miesiąca  Nissan.  Rosz Chodesz miesiąca Siwan wyróżnia się jako dzień, w którym Żydzi przybyli i ...

Miesiąc Ijar

Ijar jest drugim miesiącem w kalendarzu żydowskim, licząc od miesiąca Nissan. Tuż po wyjściu z Egiptu, spragnieni Izraelici wreszcie dotarli do studni z gorzką wodą. Mojżesz rzuci...

Kislew

Kislew. Miesiąc Kislew jest trzecim miesiącem roku według liczenia rabinackiego, które zaczyna się od 1-ego Tiszrei (w Rosz HaSzana). Natomiast według obliczeń Tory, Kislew jest d...

Cheszwan

Miesiąc Cheszwan – חשון Drugi miesiąc w kalendarzu żydowskim (licząc od miesiąca Nissan, jest to ósmy miesiąc), następuje po miesiącu Tiszrei. Cheszwan liczy 30 dni w roku zwykły...

Tiszrei

  Tiszrei  – jest pierwszym miesiącem (cywilnego) kalendarza żydowskiego przypadającym zwykle na wrzesień-październik kalendarza gregoriańskiego. W kalendarzu religijnym...

Tajemnice miesiąca ELUL

Nasi mędrcy uczyli, że w samej nazwie ostatniego miesiąca roku, jeżeli rozpatrywać nazwę „ELUL”, jak abrewiaturę, jest zaszyfrowana bardzo istotna dla nas informacja. Dotyczy ona ...

Elul – Święto Normaln...

Na przestrzeni całego miesiąca Elul właśnie trwa takie święto. Wszystkie inne święta w roku są świętami różnego stopnia „niezwykłości”, gdy odchodzimy od codzienności na parę / ki...

Elul

Elul - czas obrachunku Ostatni  miesiąc roku – miesiąc ELUL.     Miesiąc ten zwiastuje nadejście Rosz HaSzana - Nowego Roku. Zbliża się koniec żydowsk...

Aw

  Miesiąc Aw jest piątym miesiącem w kalendarzu żydowskim, licząc od miesiąca Nissan - zgodnie z tradycją Żydowską. W Torze miesiąc Aw jest nazywany właśnie „piąty miesi...

Tamuz

  Tamuz jest czwartym miesiącem w kalendarzu religijnym, począwszy od miesiąca Nissan. Liczy 29 dni. Ważne daty i święta miesiąca Tamuz: Dnia 3 Tamuz – Gimel Tamuz – Dzień...

Ijar

Ijar jest drugim miesiącem w kalendarzu żydowskim, licząc od miesiąca Nissan. Tuż po wyjściu z Egiptu, spragnieni Izraelici wreszcie dotarli do studni z gorzką wodą. Mojżesz rzuci...

Miesiące kalendarza Żydowsk...

Miesiąc Żydowski Orientacyjne odpowiedniki świeckiego kalendarza Ważne wydarzenia miesiąca Nissan Marzec - Kwiecień Pesach Ijar Kwiecień - ...

Nissan

  Według Tory miesiąc Niissan jest pierwszym miesiącem roku w kalendarzu żydowskim. Daty wszystkich świąt żydowskich są obliczane właśnie od miesiąca Nissan, zaś kolej...

Adar

Według naszych mędrców – miesiąc Adar jest miesiącem „dodanej” radości. Adar (אדר) jest dwunastym miesiącem  w żydowskim kalendarzu, licząc od miesiąca Nissan. Liczy 29 dni, w rok...

Rosz Chodesz

Dlaczego Rosz Chodesz czasem trwa jeden dzień a czasem dwa dni? Kalendarz żydowski jest oparty o cykl księżyca.  Ponieważ miesiąc księżycowy wynosi około 29 dni i dwanaście...

Miesiąc Szwat

  Miesiąc Szwat (hebr. שבט) jest piątym miesiącem żydowskiego kalendarza cywilnego (licząc początek roku w miesiącu Tiszrei), a jedenasty kalendarza religijnego (licząc początek...

Miesiąc Tewet

Tewet jest dziesiątym miesiącem w kalendarzu żydowskim, licząc od miesiąca Nissan. Jego nazwa, o której jest mowa w Księdze Estery, pochodzi z Babilonii, a  korzeń same...

Zwyczaje miesiąca Elul w pi...

Jako ostatni miesiąc żydowskiego roku, Elul jest tradycyjnie czasem introspekcji i podsumowania – czasem by przejrzeć swoje uczynki i postęp duchowy minionego roku oraz przygotować s...