Warto wiedzieć – 12 faktów o miesiącu Kislew

r.
1. Jest to miesiąc 9 i zarazem 3 w kalendarzu żydowskim
Rok żydowski ma (przynajmniej według Miszny "Rosz Hashanah",1:1.) dwie „głowy” : Nissan na wiosnę i Tiszrei na jesień. Licząc od miesiąca Nissan, jest to dziewiąty miesiąc, a licząc od Tiszrei – kiedy obchodzimy Wielkie Święta i radosne święto Sukkot – jest to trzeci.
 
2. Kislew może mieć 29 lub 30 dni
Miesiące hebrajskie na ogół różnią się długością. Jeden ma 29 dni, drugi 30 itd. Są jednak wyjątki, jak np Kislew i poprzedzający miesiąc Cheszwan, które mogą (a) obydwa mieć 29; (b) też mają po 30; lub (c) mają odpowiednio 29 i 30, co pozwala na kalibrację żydowskich miesięcy.
 
3. Kislew nigdy nie zaczyna się w Szabat
Większość dat w kalendarzu żydowskim przypada na cztery z siedmiu dni tygodnia. Ponieważ Cheszwan może mieć 29 lub 30 dni, w miesiącu Kislew na każdą datę mogą przypadać jeszcze dwa dni. Tak więc miesiąc ten może rozpocząć się każdego dnia tygodnia oprócz Szabatu.
 
4. Opady deszczu Wielkiego Potopu ustały dnia 27 Kislew
Deszcze Wielkiego Potopu za czasów Noacha rozpoczęły się dnia 17 Cheszwan i trwały 40 dni. Tak więc lwia część opadów deszczu przepadła na miesiąc Kislew, kończąc się 27 dnia miesiąca.
 
5. Koniec miesiąca Kislew przypada na środek Święta Chanuka
Chanuka, Święto Świateł, rozpoczyna się wieczorem poprzedzającym 25 Kislew i kończy się 8 dni później, co oznacza, że ​​Kislew odchodzi, gdy światła chanukowe rozprzestrzeniają coraz większą jasność w zimowym zmierzchu.
 
6. Asocjacja z listem wspierającym Samech
Starożytne dzieło mistyczne "Sefer Jecirah" mówi nam o tym miesiącu, że B-g „stworzył literę samech, dominującą we śnie, ukoronowaną, połączoną i utworzyła łuk na świecie ioraz miesiąc Kislew w roku…” (Sefer Jecirah, rzd 5). Poprzedni miesiąc, Cheszwan , był kojarzony z gryzącym skorpionem i literą mniszka, która oznacza nofel, upadek. W tym miesiącu jesteśmy zatem podniesieni na duchu dzięki literze samech, która oznacza „wsparcie”.
 
7. Jego znakiem zodiaku jest Strzelec.
Jak zaznaczono w Sefer Jecirah, hebrajskim znakiem tego miesiąca (mazal) jest łuk (keszet). Według rabinów mędrców Talmudu, w midraszu powiedziane, że nawet jeśli grzechy człowieka są jak jadowite ukąszenie skorpiona, dzięki modlitwie można to naprawić (Pesikta Rabbati 20).
Niektórzy kojarzą ten łuk z tęczą, która ukazała się Noachowi po Potopie.
 
8. Kislew ma wiele znaczeń
Niektórzy kojarzą słowo Kislew ze słowem kesel, które oznacza „bok”, sugerując wrodzone i intuicyjne pragnienie B-skości i wiarę w B-ga. Inni łączą je ze słowem ksil, „głupiec”, pokazując, jak B-g troszczy się nawet o tych, którzy postąpili głupio. (Jismach Jisrael, Rosz Chodesz Kislew, 1-2).
 
9. Ezdrasz przewodniczył zgromadzeniu w tym miesiącu
We wczesnych latach ery Drugiej Świątyni Ezdrasz zwołał naród żydowski na specjalne zgromadzenie na dziedzińcu Świątyni.
 
10. Jest pełen ważnych dni w historii Chabadu.
19 Kislew, dzień uwolnienia pierwszego rebego Chabadu z carskiego więzienia w 1798 roku, obchodzony jest jako Rosz ha-Szana chasydyzmu. Ale w tym miesiącu jest wiele innych ważnych dni dla Chabadu. Oto niektóre:
● Rosz Chodesz Kislew to dzień, w którym Rebe wrócił do domu w 1977 roku, sygnalizując, że wrócił do zdrowia po poważnym zawale serca w Shemini Aceret.
● 9 Kislew to rocznica urodzin (1773) i śmierci (1827) rabina Dow Bera, drugiego rebego Chabadu.
● 10 Kislew 1826 r. rabin Dow Ber został zwolniony z więzienia, w którym był przetrzymywany pod sfabrykowanymi zarzutami o pomocnictwo wrogom Rosji.
● 14 Kislew jest dniem szczególnie wzruszającym, obchodzony jako rocznica ślubu Rebe i Rebecyn w 1928 roku.
 
11. Miszkan został ukończony w tym miesiącu.
Mędrcy mówią nam, że budowa Miszkanu (Tabernakulum) została zakończona w właśnie miesiącu Kislew. Mojżesz jednak opóźnił inaugurację aż do wiosennego miesiąca Nissan, miesiąca, w którym urodził się Jicchak. Kislew został wynagrodzony, gdy prawie tysiąc lat później Świątynia została ponownie poświęcona - 25 Kislew podczas Świąt Chanukowych.
 
12. Druga Świątynia została założona w tym miesiącu.
Czytamy w proroctwie Aggeusza (Aggeusza 2:18): „Uważajcie teraz, od tego dnia i przedtem — od dwudziestego czwartego [dnia] dziewiątego [miesiąca] — od dnia, w którym Świątynia B-ga została założona - uważajcie!”. Według Rasziego oznacza to, że „zaczęli dodawać do pierwszego fundamentu, który zbudowali za dni Cyrusa”.