Zwyczaje miesiąca Elul w pigułce

r.

Jako ostatni miesiąc żydowskiego roku, Elul jest tradycyjnie czasem introspekcji i podsumowania – czasem by przejrzeć swoje uczynki i postęp duchowy minionego roku oraz przygotować się na nadchodzące "Straszne Dni" - dni skruchy Rosz HaSzany i Jom Kippur. Jako miesiąc "B-skiego Miłosierdzia i Przebaczenia", Elul jest najwłaściwszym czasem na teszuwę ("powrót" do B-ga), modlitwę, dobroczynność, i wzmożoną "Ahawat Israel" (miłość  do współbrata Żyda) w poszukiwaniu samo-udoskonalenia i przybliżenia się do B-ga.

Mistrz chasydzki Rabin Schneur Zalman z Liadi porównuje miesiąc Elul do czasu kiedy "Król jest na polu", w przeciwieństwie do czasu kiedy jest w królewskim pałacu, wtedy "każdy, kto pragnie może się z nim spotkać, a On przyjmuje ich z radosnym obliczem i pokazuje im wszystkim Swoją uśmiechniętą twarz."

Poniżej wyszczególnione są niektóre z podstawowych zwyczajów i praktyk religijnych miesiąca Elul: 

• Każdego dnia miesiąca Elul (z wyjątkiem Szabatu i ostatniego dnia miesiąca Elul), dmie się w szofar (barani róg) wzywając do skruchy - sygnał przypominający nadejścia okresu skruchy; 

• Pisząc list lub spotykając kogoś, błogosławimy innym dodając pozdrowienie "Ketiwa wachatima towa" – co można przetłumaczyć jako "Obyś był zapisany i zapieczętowany na dobry rok." ;

• Dodajemy  27 rozdział Księgi Psalmów do codziennych modlitw, rano i popołudniu;

• Baal Szem Tow ustanowił zwyczaj recytowania 3 dodatkowych rozdziałów Księgi Psalmów każdego dnia, począwszy od pierwszego dnia miesiąca Elul aż do Jom Kippur (w Jom Kippur recytuje się pozostałe 36 rozdziałów, kończąc w ten sposób całą Księgę Psalmów); 

• Elul jest dobrym czasem na to by dać do sprawdzenia koszerność swojego tfilinu i mezuzot certyfikowanemu skrybie by upewnić się, że są w dobrym stanie i mogą nadal być używane;

• Podczas ostatniego tygodnia Elul, w dniach prowadzących do Rosz Haszany, recytuje się modlitwy Slichot (przebaczenia), pierwszej nocy o północy, a w następne dni wcześnie rankiem.

  • Zwyczajem Chabad Lubawicz jest również recytowanie / czytanie codziennie począwszy od dnia 1 Elul do  Jom Kippur włącznie trzech kolejnych rozdziałów Techilim (Psalmów Dawidowych) - i tak dnia 1 Elul czytamy Techilim nr 1,2,3 (Alef, Beit, Gimel), dnia 2 Elul - kolejne... itd.