Tiszrej

r.

Tiszrej  – jest pierwszym miesiącem (cywilnego) kalendarza żydowskiego przypadającym zwykle na wrzesień-październik kalendarza gregoriańskiego. W kalendarzu religijnym miesiąc ten wypada jako siódmy.

Tiszrej liczy 30 dni.

Pierwszych dziesięć dni miesiąca Tiszrej jest okresem Dziesięciu Dni Pokuty. Punktem kulminacyjnym tego okresu pokuty i oczekiwania B-żego przebaczenia jest Święto Jom Kippur. Jednakże B-g może przebaczyć grzechy popełnione przeciw bliźnim tylko wtedy, gdy doznający krzywdy przebaczy swemu winowajcy. Dlatego każdy grzesznik musi przed Sądnym Dniem - Dniem Pojednania starać się u bliźniego o przebaczenie.

Tych Dziesięć Dni Pokuty stanowi okres, w którym człowiek powinien podjąć najwyższy wysiłek, aby uzyskać przebaczenie. Nie wystarczają tylko dobre uczynki, ale konieczna jest skrucha i żal za grzechy. Dziesięć dni pokuty za przewinienia i zło, jakie zostało wyrządzone Bogu i ludziom. Dziesięć dni modlitwy pokutnej zakończonych dniem całkowitego postu. Dziesięć dni pokuty przygotowującej do święta zwanego Jom Kippur - Dzień Pojednania. W ciągu tych dziesięciu dni (nazywanych strasznymi dniami - hebr. "Jamin Nora'im") należy przestrzegać umiar w jedzeniu, w ogólnym zachowaniu, szczególnie jeżeli chodzi o rozrywkę.

 

W przeciągu miesiąca Tiszrej mają miejsce bardzo ważne w życiu Żyda wydarzenia i święta:

1-2 Tiszrej – Rosz HaSzana, czyli Nowy Rok;

3 Tiszrej – Post Gedaliasza;

10 Tiszrej – Jom Kippur – Dzień Pojednania;

15-22 Tiszrej – Sukkot – Święto Szałasów;

21 Tiszrej – Haszana Rabba - siódmy dzień Święta Sukkot;

22 Tiszrej – Szmini  Aceret – Święto „Ósmego Dnia”(obchodzone oddzielnie tylko w diasporze);

23 Tiszrej – Simchat Tora – Radość Tory;

d.zilbershtei​n?refsrc=https%3A