Tiszrei

r.
Tiszrei  – jest pierwszym miesiącem (cywilnego) kalendarza żydowskiego przypadającym zwykle na wrzesień-październik kalendarza gregoriańskiego. W kalendarzu religijnym miesiąc ten wypada jako siódmy. Tiszrei liczy 30 dni. Pierwszych dziesięć dni miesiąca Tiszrei jest okresem Dziesięciu Dni Pokuty. Punktem kulminacyjnym tego okresu pokuty i oczekiwania Bożego przebaczenia jest Święto Jom Kippur. Jednakże Bóg może przebaczyć grzechy popełnione przeciw bliźnim tylko wtedy, gdy doznający krzywdy przebaczy swemu winowajcy. Dlatego każdy grzesznik musi przed Sądnym Dniem - Dniem Pojednania starać się u bliźniego o przebaczenie. Tych Dziesięć Dni Pokuty stanowi okres, w którym człowiek powinien podjąć najwyższy wysiłek, aby uzyskać przebaczenie. Nie wystarczają tylko dobre uczynki, ale konieczna jest skrucha i żal za grzechy. Dziesięć dni pokuty za przewinienia i zło, jakie zostało wyrządzone Bogu i ludziom. Dziesięć dni modlitwy pokutnej zakończonych dniem całkowitego postu. Dziesięć dni pokuty przygotowującej do święta zwanego Jom Kippur - Dzień Pojednania. W ciągu tych dziesięciu dni (nazywanych strasznymi dniami - hebr. "Jamin Nora'im") należy przestrzegać umiar w jedzeniu, w ogólnym zachowaniu, szczególnie jeżeli chodzi o rozrywkę.   W przeciągu miesiąca Tiszrei mają miejsce bardzo ważne w życiu Żyda wydarzenia i święta: 1-2 Tiszrei – Rosz HaSzana, czyli Nowy Rok; 3 Tiszrei – Post Gedaliasza; 10 Tiszrei – Jom Kippur – Dzień Pojednania; 15-22 Tiszrei – Sukkot – Święto Szałasów; 21 Tiszrei – Haszana Rabba - siódmy dzień Święta Sukkot; 22 Tiszrei – Szmini  Aceret – Święto „Ósmego Dnia”(obchodzone oddzielnie tylko w diasporze); 23 Tiszrei – Simchat Tora – Radość Tory; d.zilbershtei​n?refsrc=https%3A