Miesiąc Ijar

r.
Miesiąc Ijar jest drugim miesiącem w (religijnym) kalendarzu żydowskim, licząc od miesiąca Nissan.
 
Tuż po wyjściu z Egiptu, spragnieni Izraelici wreszcie dotarli do studni, lecz była to studnia z gorzką wodą. Mojżesz rzucił drewniany kij do wody, jak polecił mu B-g, i woda w cudowny sposób stała się słodką przydatną do picia.
B-g obiecał ludowi Izraela, że plagi, które zesłał na Egipt nie dotkną Izraelitów na jego drodze, ”Bo jestem Twój B-g - Twój Uzdrowiciel (אני י-י רפאך)." Akronim tego ostatniego zdania literuje nazwę miesiąca Ijar (אייר), co wskazuje, na to, że miesiąc Ijar jest sprzyjający okres dla uzdrowienia.
W miesiącu Ijar nie ma zbyt wiele "szczególnych dni", jednak każdy dzień tego miesiąca jest odnotowany w Sefirat HaOmer, to są dni spełnienia micwy - liczyć każdy z czterdziestu dziewięciu dni pomiędzy Pesach i Szawuot. Sefirat HaOmer jest okres gdy zastanawiamy się nad samym sobą z poczuciem odpowiedzialności, by przygotować się do otrzymania Tory wciąż na nowo w święto Szawuot. Każdy dzień Ijar stanowi kolejny krok w tym kierunku drogi duchowej na Synaj.
14 dnia Ijar jest Pesach Szeni, "Druga Pascha." Tora opisuje, jak B-g wyznaczył to święto na prośbę tych, którzy z przyczyn od nich niezależnych, nie byli w stanie złożyć paschalną ofiarę we właściwym czasie. Miesiąc później otrzymali oni drugą szansę. Pesach Szeni przypomina nam, że nigdy nie jest za późno. Ze szczerego starania, wczorajsza stracona szansa może obrócić się w dzisiejsze dokonanie.
Dnia 18 Ijar - 33 dzień liczenia Omeru, świętowany jest Lag B'Omer. Tegoż dnia 18 Ijar zmarł Rabin Szymon bar Jochai - autor Zohar, podstawowej księgi Kabbały. Rabin Szymon bar Jochai polecił swoim uczniom, aby czcić datę jego śmierci, jako "dzień radości". W zwiąku z tym, Lag B'Omer jest obchodzony jako „małe-święto”: wycieczki, ogniska i inne tego rodzaju ucztowanie.
Zgodnie z przekonaniem, problemy dotykające wielu uczniów wielkiego mędrca Rabina Akiwa ustały właśnie w 33 dniu Omera - w Lag B'Omer - ten dzień jest dniem świątecznym – tego dnia należy weselić się, w odróżnieniu od pozostałych dni okresu liczenia Omer, który ten okres jest raczej okresem spędzonym wstrzemięźliwie - - wstrzymujemy się od wesela, nie urządzamy wesel, zabaw, też nie strzyżemy włosów etc. Natomiast dzień Lag B'Omer wyróżnia się wzrostem jedności żydowskiej, wiele par młodych decyduje się na zawarcie ślubu właśnie tego dnia itd.
Dnia 2 Jiar, 17 Omer urodził się Szmuel Schneersohn - czwarty Rebe Chabad Lubawicz - Maharasz.
 
Kilka szczegółów dotyczące miesiąca Ijar:
 
* W Torze są dwie różne nazwy dla miesiąca Ijar
W Pięcioksięgu Mojżeszowym miesiące hebrajskie nie mają wyraźnych nazw. Tak np. Nissan nazywany jest „pierwszym miesiącem”, Ijar, „drugim miesiącem” i tak dalej.
W księgach proroków Ijar nazywany jest „Miesiącem Blasku” (Chodesz Ziw), prawdopodobnie dlatego, że jest zwiastunem wiosny, przynosząc jasne kolory i słoneczną pogodę.
Nazwy, które znamy dzisiaj, według Talmudu , zostały przyjęte podczas pierwszego wygnania babilońskiego.
 
* Iyar oznacza również światło.
Ijar jest powiązany z hebrajskim słowem oznaczającym światło, „ohr .” Midrasz wyjaśnia, że został tak nazwany „na cześć” manny, którą Haszem zesłał Izraelitom jako wyżywienie na pustyni właśnie w okresie miesiąca Ijar - miesiąc po tym, jak Żydzi wyszli z Egiptu. Manna była biała, błyszcząca - otrzymała B-ski blask.
Akadyjski odpowiednik Ijar, Ayyāru, oznacza kwiat.
 
* Jak już jest wspomniane wyżej, w okresie miesiąca Ijar obowiązuje specjalna micwa na każdy dzień miesiąca.
Przez siedem tygodni, począwszy od drugiego dnia Pesach do Szawuot, naród żydowski liczy dni Omera, oznaczając upływ 49 dni pomiędzy tymi dwoma Świętami. Każdego dnia recytujemy odpowiednie błogosławieństwo, gdyż liczenie każdego dnia jest jego własną micwą (trzeba pamiętać, że jeżeli się pominie któregoś dnia liczenie, czy nawet wyrecytowanie błogosławieństwa, po tym można dalej odliczać, ale już bez recytowania błogosławieństwa).
Sefirat HaOmer (liczenie Omeru) rozciąga się od 16 Nisan przez cały Iiar aż do Szawuot (6 Siwan ). Tak więc Ijar jest jedynym miesiącem, w którym Omer liczy się przez wszystkie 29 dni.
Omer to starożytna hebrajska jednostka objętości zbóż za czasów świątynnych była to ofiara składana w Świątyni przez Żydów właśnie w okresie pomiędzy drugim dniem Pesach a Szawuot.
 
* Pesach Szeni -„ Druga Pesach” obchodzona jest dnia 14 Ijar.
W czasach Świątyni Drugi Pesach = Pesach Szeni był obchodzony przez osobę, która nie mogła - z racji bycia duchowo nieczystym lub w odległym miejscu - złożyć ofiarę pesachową w Świątyni Jerozolimskiej podczas Święta Pesach. Taki człowiek dostawał właśnie drugą szansę, by złożyć i spożyć ofiarę miesiąc później, w nocy po 14 Ijar.
Dzisiaj, gdy nie mamy wciąż Świątyni a ofiary nie są przynoszone, upamiętniamy dzień Pesach Szeni jedząc macę .
Jednym z "tematów" Pesach Szeni jest naprawianie błędów przeszłości.
 
* Lag BaOmer jest obchodzony dnia 18 Ijar
Przed śmiercią Rabin Szimon Bar Jochaj, mędrzec talmudyczny z I wieku, zażądał, aby w dniach jego rocznic śmierci nie było smutku i żałoby, lecz dużo światła i radości. Zmarł w dniu 18 Ijar w 160 r.n.e., i tego dnia, zwanego Lag BaOmer (33-ty dzień Omeru), od tamtego czasu jest upamiętniany.
W dniu Lag BaOmer również nastąpił koniec pandemii, która nawiedziła uczniów Rabbiego Akiwy. Talmud nadmienia, że 24000 uczniów Rabina Akiwy zmarło w okresie pomiędzy Pesach a Szawuot. Według Talmudu zmarli, ponieważ nie szanowali się nawzajem.
 
*Parada urządzana w Lag BaOmer celebruje żydowską dumę.
Gdy Szósty Lubawiczer Rebbe, B’P Rabin Jozef Jicchak Schneerson, zaobserwował duże braki wiedzy w zakresie judaizmu, tożsamości żydowskiej wśród żydowskiej społeczności w Nowym Jorku w latach czterdziestych, założył Krajową Radę do spraw Edukacji Żydowskiej („Shaloh”), która zachęcała żydowskich rodziców kształcić swoje dzieci w tym zakresie.
Jeden z programów „Mesibos Szabbos” zorganizował spotkania dla tych dzieci podczas Szabatów oraz Świąt Żydowskich w synagogach w Nowym Jorku. W 1942 roku pierwsze publiczne zgromadzenie „Mesibos Szabbos” odbyło się poza główną siedzibą Lubawitch w Nowym Jorku przy 770 Eastern Parkway. Grupa dzieci śpiewała żydowskie piosenki, przekazywała cedakę i udzielała błogosławieństw. W konsekwencji to się przekształciło w „paradę Lag BaOmer”.
29 kwietnia 1956 r. Lubawiczer Rebbe poprowadził pierwszą paradę na wielką skalę przy 770 w Nowym Jorku. Dwa tysiące żydowskich dzieci usłyszało, jak Rebbe porusza tematy takie jak studiowanie Tory i znaczenie Lag BaOmer. Potem maszerowali trzymając banery, które promowały żydowskość, żydowskie tradycje. Od tego czasu co roku przy 770 w Nowym Jorku odbywają się parady Lag B'Omer. Format parady został przyjęty przez centra i społeczności Chabad Lubawicz na całym świecie.
 
* Ijar jest miesiącem uzdrowienia.
Iyar to miesiąc uzdrowienia. Uczeni Kabbały widzą to w akronimie miesiąca: אני יי רופאך, „Jestem P-nem, który cię uzdrawia”
Rok żydowski jest „koncentratem” B-skiej służby Żyda. Nissan, pierwszy miesiąc, dotyczy narodzin i odnowy. Po prostu „ wyszliśmy z Egiptu ” w sensie duchowym i jesteśmy teraz gotowi duchowo spełnić przykazania B-ga.
Miesiąc Ijar reprezentuje ‚powrót do przyziemności’ - nasz pierwszy dzień w pracy po Świętach. W tym momencie powrót do studiowania Tory jest ciężki, przestrzeganie micw jest wciąż ‚ospałe’.
W tym miejscu przychodzi uzdrowienie. B-g mówi: „Wszystkie choroby ominą ciebie bo Ja Jestem Tym, Który cię uzdrawia ” (Amen!). Innymi słowy, B-g daje nam szansę - zdolność do walki z apatią i doświadczania naszej B-skiej służby z pasją i radością. Ale chociaż B-g zapewnia pomoc, musimy wykonać własną pracę. Jeśli staramy się oglądać świat oczami dziecka, z otwartością i ciekawością, możemy powstrzymać siły apatii.
 
* Znak zodiaku miesiąca Ijar to Byk.
W żydowskiej myśli mistycznej byk symbolizuje zwierzęcą duszę. Dusza zwierzęca, podobnie jak byk, jest niesforna, ale może być produktywna, jeśli zostanie odpowiednio wykorzystana. Myśl chasydzka rozumie, że negatywne tendencje naszej zwierzęcej duszy wynikają z amorficznego koach hamit'aveh, siły, która pragnie. Bez uprzęży „pragnąca siła” skłania się ku samozadowoleniu, ale z jarzmem zwierzęca dusza może być obficie produktywna.
Naszą misją w Ijar jest „oswajanie byka”. Każdej nocy, po policzeniu Omeru, odmawiamy małą modlitwę, w której prosimy Boga, aby naprawił małą część naszej zwierzęcej duszy.
 
Mamy nadzieję, że zanim Szawuot przyjdzie, będziemy nieco bardziej gotowi na przyjęcie słowa B-ga.