Siedem myśli dotyczące miesiąca Elul, które pomogą nam zajrzeć wgłąb siebie i …. przebaczyć:

r.
1. Miesiąc Elul - okres przemian. Miesiąc Elul zawsze zaczyna się według kalendarza gregoriańskiego w okolicach końca sierpnia i trwa do połowy lub końca września. Mimo że słońca wciąż nas ogrzewa z całą swoją mocą, wraz z nadejściem tego miesiąca następuje subtelna zmiana „jakości światła”. Wyczuwamy, że wkrótce nadejdą chłody. W wielu miejscach na świecie dni będą krótsze, chłodniejsze powietrze, a kolory zieleni roślin, liści na drzewach powoli zmienią się w piękne żółcie, purpury by wkrótce opaść na ziemię. Obserwujemy cykliczny taniec natury. Niektórzy z nas powitają te zmiany z radością, a niektórzy z żalem; niemniej jednak nastąpią naturalne zmiany. Natura ponownie jakby chowa się do wewnątrz, wchodzi w okres zadumy. Czasem nawet nieświadomie my również podążamy za tymi zmianami natury. Dzięki duchowemu klimatowi tego miesiąca łatwo jest nam skontaktować się z tym, co jest w nas czyste i stałe. 2. Litera miesiąca: „Yud” (istotny punkt pokory) Z punktu widzenia Kabbały każdy miesiąc ma swóją własną hebrajską literę. Hebrajska litera na ten miesiąc to „Yud”, graficznie jest to najmniejsza litera w alfabecie, po prostu przecinek. Yud jest punktem zasadniczym i reprezentuje ‚samo-unieważnienie’ konieczne do zbliżenia się do B-ga. Pierwsza litera B-skiego Imienia to Yud. Pierwsza litera w nazwie, Izrael, jest Yud, podobnie jak pierwsza litera w słowie „Żyd”  po hebrajsku (Yehudi). Medytacja Yud w tym miesiącu wspiera wewnętrzną przemianę do najbardziej głębokiego wewnętrznego punktu w nas. Wyjdź poza historie, zdarzenia w swoim życiu, aby skontaktować się z najgłębszym miejscem wewnątrz siebie - czystą duszą. ‚Wyświetl’ Yud na swoim wewnętrznym ekranie, medytuj nad tą literą, połącz się z nią i pozwól jej nauczyć się sekretów mocy stawania się  pokornym, bez wyuzdanego ego. 3. Intymna bliskość z B-giem: „Ani Ledodi Vedodi Li” Pierwsze litery hebrajskiego wersetu „Ani ledodi vidodi li” - „Jestem miłego mego, a mój miły jest mój…” (Pieśń nad Pieśniami 6: 3), są literami hebrajskiej nazwy Elul, wskazując, że między B-giem a Jego ludem jest intymna i pełna miłości bliskość (mój Umiłowany), szczególnie manifestowana w okresie ostatniego miesiąca kalendarza żydowskiego. (Nawiasem mówiąc, jest to cudowna mantra do powtarzania i śpiewania w tym miesiącu podczas medytacji). Elul jest miesiącem duchowego przygotowania do Wielkich Świąt. Wewnętrzna praca duchowej odpowiedzialności i powrót do prawdziwej esencji (znanej jako „teszuwa” = „pokuta”), przeprowadzona szczególnie w tym miesiącu wpływa na naszą zdolność i gotowość stanąć przed B-giem i korzystać z Jego błogosławieństw na nadchodzący rok. 4. Miesiąc Przebaczenia Z historycznego punktu widzenia miesiąc Elul jest okresem, w którym Mojżesz powrócił na górę Synaj, aby błagać o przebaczenie za grzech Złotego Cielca. W związku z tym Elul jest miesiącem, w którym powinniśmy pracować nad wybaczeniem siebie i innych. Gdy wybaczamy, stajemy się otwarci na większe B-skie objawienie. Wiele napisano o korzyściach i znaczeniu przebaczenia. Choć może być to trudne, często jest to najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić dla siebie. Chociaż przebaczenie powinno być naszą praktyką duchową przez cały rok, w tym miesiącu Elul jest głównym tematem. 5. Docieraj do innych: współczucie za winę W tym miesiącu może się zdarzyć, że zdarzy się kontakt z ludźmi, których od dawna nie widziałeś (nie widziałaś), a teraz masz możliwość uzdrowienia i uzupełnienia znajomości w sposób, który wcześniej nie był możliwy. Może to być nieoczekiwane połączenie telefoniczne lub przypadkowe, nieplanowane spotkanie gdzieś… Są to okazje do „wytępienia” jakichś negatywnych emocji wobec tych, do których odczuwałeś niechęć abyś mógł naprawdę iść naprzód w swoim życiu. Ogólnie jest dobry moment, aby dotrzeć do ludzi i życzyć im szczęśliwego i zdrowego nowego roku. Przebaczenie nie oznacza, że ​​akceptujemy negatywne zachowanie, ani też nie zapominamy ani nie ignorujemy krzywdy, ale możemy i musimy puścić gniew w niebyt, by nie zakłócał naszej własnej życiowej energii. Przebaczenie wymaga od nas, byśmy wykraczali poza granice naszego ego, byśmy potrafili „odpuścić” (nawet osobie, która nas zraniła). W akcie przebaczenia ufamy sobie i B-gu, że uroiliśmy i będziemy nadal rosnąć ponad ból i przykre doświadczenia, które nas spotkały. Następnie możemy przeanalizować, w jaki sposób wyzwania i trudności, które napotkaliśmy w mijającym roku, wsparły nasz rozwój. Jakkolwiek wyzwalające jest wybaczanie innym, ważne jest również, aby kochać siebie i wybaczać sobie. 6. Miesiąc przeglądu i oceny W ostatnim miesiącu roku my, naturalnie dokonujemy samooceny, prowadzimy „remanent” naszych osiągnięć i porażek, oceniamy, jak sprostaliśmy wyzwaniom, a czego nie dorobiliśmy na przestrzeni całego roku. Nadszedł czas, aby skontaktować się z istotą tego, co ważne w życiu. Wielu z nas przejdzie nowy wyższy poziom uznania  w osobistych relacjach, które wspierały nas w ciągu ostatniego roku, przybliży się do zamierzonych celów. Inni z nas będą uświadomią sobie, co należy czynić, jak należy postępować…. Czas przemian i doskonalenia trwa…. Ilustaracja: „B-g cię kocha”  -  obraz Joy'a Krauthammer'a