Siedem myśli dotyczące miesiąca Elul, które pomogą nam zajrzeć wgłąb siebie i …. przebaczyć:

r.
Siedem myśli dotyczące miesiąca Elul, które pomogą nam zajrzeć wgłąb siebie i …. przebaczyć:
1. Miesiąc Elul - okres przemian.
Miesiąc Elul zawsze zaczyna się w okolicach końca sierpnia i trwa do połowy lub końca września (według kalendarza gregoriańskiego). Mimo że słońce wciąż nas ogrzewa z całą swoją mocą, wraz z nadejściem tego miesiąca następuje subtelna zmiana „jakości światła”. Wyczuwamy, że wkrótce nadejdą chłody. Dni stają się coraz krótsze, chłodniejsze powietrze, a kolory zieleni roślin, liści na drzewach powoli zmieniają się w piękne żółcie, purpury by wkrótce opaść na ziemię. Obserwujemy cykliczny taniec natury. Niektórzy z nas powitają te zmiany z radością, a niektórzy z żalem; niemniej jednak nastąpią naturalne zmiany. Natura ponownie jakby zagłębia się do wewnątrz siebie, wchodzi w okres zadumy. Czasem nawet nieświadomie my również podążamy za tymi zmianami natury. Dzięki duchowemu klimatowi tego miesiąca łatwo jest nam skontaktować się z tym, co jest w nas czyste i niezmienne.
2. Litera miesiąca: „Jud” (ważny punkt pokory).
Według Kabbały każdy miesiąc ma swoją własną hebrajską literę. Hebrajska litera na ten miesiąc Elul to „Jud”, graficznie jest to najmniejsza litera w alfabecie, po prostu przecinek. Jud jest punktem zasadniczym i reprezentuje "samo-unieważnienie" niezbędne do zbliżenia się do B-ga. Pierwsza litera B-skiego (niewymawialnego) Imienia to Jud. Pierwsza litera w nazwie, Izrael to również Jud, podobnie jak pierwsza litera w słowie „Żyd” (Jehudi = יהודי).
Medytacja "Jud" w tym miesiącu wspiera wewnętrzną przemianę do najbardziej głębokiego wewnętrznego punktu w nas.
Wyjdź poza historie, zdarzenia w swoim życiu, aby skontaktować się z najgłębszym miejscem wewnątrz siebie - czystą duszą. ‚Wyświetl’ Jud na swoim wewnętrznym ekranie, medytuj nad tą literą, połącz się z nią i pozwól jej nauczyć się sekretów mocy stawania się
pokornym wobec siebie, bez wyuzdanego ego.
3. Najskrytsza bliskość z B-giem:
„Ani Ledodi Vedodi Li” .
Pierwsze litery hebrajskiego wersetu „Ani ledodi vidodi li” - „Jestem miłego mego, a mój miły jest mój…” (Pieśń nad Pieśniami 6: 3), są literami (abrewiaturą) hebrajskiej nazwy Elul, wskazując, że między B-giem a Jego ludem jest mocna i pełna miłości bliskość (mój Umiłowany), szczególnie manifestowana w okresie ostatniego miesiąca kalendarza żydowskiego. (Nawiasem mówiąc, jest to cudowna - w pełnym znaczeniu tego słowa - mantra do powtarzania i śpiewania w tym miesiącu podczas medytacji). Elul jest miesiącem duchowego przygotowania do Wielkich Świąt. Wewnętrzna praca duchowej odpowiedzialności i powrót do prawdziwej esencji (znanej jako „teszuwa” = „pokuta”), przeprowadzona szczególnie w tym miesiącu wpływa na naszą zdolność i gotowość stanąć przed B-giem i korzystać z Jego błogosławieństw na nadchodzący rok.
4. Miesiąc Przebaczenia.
Z historycznego punktu widzenia miesiąc Elul jest okresem, w którym Mojżesz powrócił na górę Synaj, aby błagać o przebaczenie za grzech Złotego Cielca. W związku z tym Elul jest miesiącem, w którym powinniśmy pracować nad wybaczeniem samych siebie i innych. Gdy wybaczamy, stajemy się otwarci na większe B-skie objawienie.
Wiele napisano o korzyściach i znaczeniu przebaczenia. Choć czasem może być to trudne, często jest to najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić dla siebie. Chociaż przebaczenie powinno być naszą praktyką duchową przez cały rok, w tym miesiącu, miesiącu Elul jest głównym tematem.
5. Docieraj do innych: współczucie za winę.
W tym miesiącu może zdarzyć się kontakt z ludźmi, których od dawna nie widziałeś (nie widziałaś), a teraz masz możliwość uzdrowienia i uzupełnienia znajomości w sposób, który wcześniej nie był możliwy. Może to być niespodziewany kontakt telefoniczny lub przypadkowe, nieplanowane spotkanie gdzieś… Są to okazje do „wytępienia” jakichś negatywnych emocji wobec tych, do których odczuwałeś niechęć abyś mógł naprawdę iść naprzód w swoim życiu. Ogólnie Elul jest dobrym okresem, aby dotrzeć do ludzi i życzyć im szczęśliwego i zdrowego nowego roku. Przebaczenie nie oznacza, że ​​akceptujemy negatywne zachowanie, ani też nie zapominamy ani nie ignorujemy krzywdy, ale możemy i musimy puścić gniew w niebyt, by nie zakłócał naszej własnej życiowej energii. Przebaczenie wymaga od nas, byśmy wykraczali poza granice naszego ego, byśmy potrafili „odpuścić” (nawet osobie, która nas zraniła). W akcie przebaczenia ufamy sobie i B-gu, że uroiliśmy i będziemy nadal rosnąć ponad ból i przykre doświadczenia, które nas spotkały. Następnie możemy przeanalizować, w jaki sposób wyzwania i trudności, które napotkaliśmy w mijającym roku, wsparły nasz rozwój. Jakkolwiek wyzwalające jest wybaczanie innym, ważne jest również, aby kochać siebie i wybaczać sobie.
6. Miesiąc przeglądu i oceny - miesiąc "remanentu".
W ostatnim miesiącu roku my, naturalnie dokonujemy samooceny, prowadzimy „remanent” naszych osiągnięć i porażek, oceniamy, jak sprostaliśmy wyzwaniom, a czego nie dorobiliśmy na przestrzeni całego roku. Nadszedł czas, aby skontaktować się z istotą tego, co ważne w życiu.
7. Przejście na wyższy poziom.
Wielu z nas przejdzie na nowy wyższy poziom uznania
w osobistych relacjach, które wspierały nas w ciągu ostatniego roku, przybliży do zamierzonych celów. Inni z kolei uświadomią sobie, co należy czynić, jak należy postępować, co ułatwi a nawet umożliwi własny pozytywny rozwój w każdej dziedzinie życia.
Czas przemian i doskonalenia trwa….
 
(Ilustaracja: „B-g cię kocha”- Chabad.org)