8 faktów o hebrajskim miesiącu Szewat

r.

Miesiąc Szewat według hebrajskiego kalendarza. Chociaż nie jest tak dobrze znany jak hebrajskie miesiące Tiszrej, kiedy świętujemy Rosz HaSzana oraz Nissan, kiedy świętujemy Pesach, Szewat jest miesiącem obfitującym w symbolikę i znaczenia.

1. Jest to jedenasty miesiąc w Torze

Tora jako taka nie podaje nazw miesięcy w roku. Zamiast tego nazywa Nissan , miesiąc wiosny - pierwszy miesiąc. Zatem, licząc od miesiąca Nissan, Szewat jest 11 miesiącem.

2. Wszystkie nazwy pochodzą z Babilonu.

Nazwa Szewat po raz pierwszy pojawia się w Księdze Zachariasza i uważa się, że jest to zapożyczone słowo ze starożytnego imperium akkadyskiego. Powiązana z wyrazem „zacinanie”, nazwa odnosi się do ulewnych (zacinających) deszczy w tym sezonie, gdy zima zbliża się ku końcowi. Deszcz w tradycji żydowskiej wiąże się z błogosławieństwem.

3. Czas Wodnika.

Znakiem miesiąca Szewat jest Wodnik, nosiciel wody. To jeszcze bardziej wiąże Szewat z porą deszczową, co odzwierciedla biblijny werset: „Woda popłynie z Jego studni”.

4. Bądź niczym drzewo.

Szewat jest dobrze znany jako miesiąc świętowania TuB’Szwat, „Nowy rok drzew” (według Miszny istnieje opinia, że nowy rok powinien być obchodzony pierwszego dnia miesiąca, a nie piętnastego).

5. Przemówienie króla.

W miesiącu Szewat Mojżesz już przygotowywał się do swojej śmierci, która miała nastąpić w następnym miesiącu, dnia 7 miesiąca Adar. Tak więc Mosze Rabejnu, wygłosił przed ludem Izraela przemówienie, w którym m.in. wypomniał izraelitom wszystkie przogrzeszenia, nieposłuszeństwa, winy przed Najwyższym, jak zapisano w Księdze Dwarim. Z szacunku i miłości dla narodu żydowskiego Mojżesz zachował te słowa ‚nagany’ i szczerej krytyki aż do chwili swojej śmierci.

6. Jak mówisz „ Abraham ” po chińsku?

Midrasz wyjaśnia, że Mojżesz spędził miesiąc Szewat na 70 głównych języków, którymi wtedy posługiwano się.

To daje niezwykle ważną lekcję: każdy Żyd ma związek z Torą, nawet ten, kto nie potrafi czytać jej w oryginalnym języku.

7. Ważna miesiąc w historii Chabadu:

Dwa znaczące wydarzenia z życia Rebbe, Błogosławionej pamięci Rabina Menachema Mendela Schneersona miały miejsce w miesiącu Szewat: 10 Szewat (1950 rok), to data odejścia z tego świata teścia Rebbe, Błogosławionej pamięci Rabina Josefa Jicchaka Schneersona, VI Lubawiczer Rebbe, zaś rok później tegoż dnia Rabin Menachem Mendel Schneerson przejął przywództwo nad ruchem.

22 Szewat, 1988, to dzień, w którym zmarła żona Rebe, Rebecin Chaya Mushka Schneerson

8. Ukryta wiadomość Szewat-8 faktów

Wyraz Szewat też może oznaczać hebrajskie wyrażenie Szeniszma Besurot Towot , że powinniśmy być pobłogosławieni dzieleniem się dobrą nowiną.

Jakże stosowne w miesiącu, w którym świętuje się „Nowy Rok Drzew” - błogosławieństwo obfitości, nowego życia….

(na podstawie opr. Morgedchaja Lightstone, Chabad.org; ilustracja - źródło Flickr)