Chasydzi

r.

Kim są chasydzi i czym jest chasydyzm?

O chasydach, genezie nauki chasydzkiej – chasydyzmie i głównych kierunkach jego rozwoju.

Wśród Żydów aszkenazyjskich (głównie osiedleńcy z żydowskich społeczności europejskich) szczególnie rozpowszechniony jest ruch chasydzki.

Ruch chasydzki powstał na Podolu około połowy XVIII wieku. Jej założyciel, Rabin Israel ben Eliezer (vel Baal Szem Tow, w skrócie - BeSzT [5460/1700 - 5520/1760] zdołał połączyć wysokie zaangażowanie religijne Żydów, wyrażane w modlitwach, z radosnym i zarazem prawym i zdrowym podejściem do życia.

Początkowo słowo „chasyd” nie oznaczało wyznawców chasydyzmu: oznaczało „życzliwy, sprawiedliwy”. Jednymi z głównych wyrazów chasydyzmu stanowiły osobiste praktyki zbliżenia się do B-ga, własna uczciwość i sprawiedliwość. Chasydzi nie porzucili jednak ścisłego przestrzegania żydowskich tradycji i rytuałów religijnych (przy tym bez przesadnego, nadwyrężonego ascetyzmu).

Wielką rolę spełniali charyzmatyczni przywódcy - cadykim.

Nauki BeSzTa [później nazwane chasydyzmem lub chasydutem] rozwijał i szerzył  jego uczeń Rabin Dow Ber - Magida z Mezerich (Międzyrzecza) [5464/1704 - 5533/1772], który zjednoczył grupy uczniów BeSzTa - chasydów - w jeden wspólny ruch. Następnie chasydyzm podzielił się na dwa główne nurty:

- nurt ukraińsko-galicyjsko-polski. Przywódców tego nurtu, których otaczali  wspólnoty wyznawców, tzw. „dwory”, zaczęto nazywać „cadykami”;

- oraz nurt białorusko-litewski (Chasydzi Lubawicz, Chabad), założony przez ucznia Magida z Międzyrzecza, Rabina Szneura Zalmana (Alter Rebbe - Rabin Szneur Zalman z Liad, vel Baal haTania, czyli autor książki Tania) .

Na Ukrainie i w Galicji idee chasydyzmu rozwijali Rabin Elimelech z Leżajska, Rabin Lewi Jicchak z Berdyczowa, Rabin Nachum z Czarnobyla i inni.

[Z biegiem czasu ruch chasydzki rozwijał się, pojawili się nowi błyskotliwi przywódcy, wokół których powstały wspólnoty chasydzkie oraz „dwory”, głównie na terenie współczesnej Ukrainy, Węgier, Polski i Białorusi. Część z nich działa do dziś, głównie w Izraelu i Ameryce.…].

Na zdjęciu: Chasydzi Chabad Lubawicz na dorocznej konferencji posłańców w NYC