Miszna (Sifri)

r.

Pierwszy autorytatywny zbiór prawa żydowskiego – uzupełnienie do ksiąg Tanachu, który ukazał się w formie pisemnej w oparciu o tradycję ustną przekazywaną z nauczyciela na ucznia. Forma pisemna była konieczna w związku z narastającymi prześladowaniami ludności żydowskiej było coraz trudniej zapewnić, by tradycja ustna nie została zapomniana. Dlatego rabin Jehuda HaNasi pod koniec II wieku n.e. skompilował Misznę. Miszna dodaje, uzupełnia, wyjaśnia i systematyzuje przykazania Tory. Jest centralnym źródłem służącym jako podstawa Jerozolimy Talmudu zarówno Jerozolimskiego jak i Babilońskiego.

Sifri
Wczesny komentarz rabiniczny na temat ksiąg Tory Bemidbar i Dwarim. Poświęcony głównie kwestiom legislacyjnym, zawiera krótkie historyjki i nauki moralne. Według Rambama ten halachiczny midrasz skomponował Raw (175-247 n.e.), babiloński amora drugiego pokolenia.