Księgi Judaizmu

Przedstawione są księgi, opracowania dzieła wraz z krótkimi opisami

Powiązane artykuły

Księga Zohar

Zohar - Fundamentalne źródło Kabbały. Jest to mistyczny komentarz do Tory, napisany w dwóch językach: po aramejsku i hebrajsku. Według Arizala, Księga Zohar (w tłumaczeniu - B...

Talmud Babiloński

Jest to monumentalne źródło klasyczne, obejmujące cały zbiór tradycji prawnych, duchowych, intelektualnych, etycznych i historycznych judaizmu. Pojawiło się jako komentarz do Miszny....

Pirkei de Rabbi Eliezer („K...

Dzieło rabiniczne nazwane na cześć Rabina Eliezera ben Jorkenusa, wybitnego mędrca I-II wieku. Ten midrasz zawiera interpretacje epizodów z Tanach oraz historie z życia przodków, kom...