Mechilta

r.

Jest to halachiczny midrasz do Księgi Szmot (Ks.Wyjścia) Mechilta ujawnia nam, w jaki sposób mędrcy Miszny studiowali wersety Tory i wyciągali z nich wnioski halachiczne. W tłumaczeniu słowo „mechilta” oznacza „miarę, metodę”, ponieważ interpretacja Tory odbywa się poprzez „trzynaście sposobów Rabina Iszmaela” - głównego autora Mechilty. Istnieje inny zbiór halachicznych midraszy do Księgi Szmot, należący do szkoły przeciwnika Rabina Iszmaela, rabina Akiwy. Nazywa się Mechilta de-Rabbi Szimon bar Jochai.