Techilim – warto wiedzieć

r.

”Tehillim” - znane jest również jako „Psalmy” zajmuje bardzo ważne miejsce w bibliotece żydowskiej religijnej literatury. Nazwa "Tehilim" w tłumaczeniu z języka hebrajskiego - תהילים - oznacza "chwała" lub "sława". Księga składa się z wielu pochwał i błagań i próśb modlitewnych do B-ga. Nazwa "Psalmy" pochodzi od greckiego ψαλμοί, co oznacza „muzykę instrumentalną”.

-  Biblia Hebrajska - TaNaCh składa się z 24 ksiąg podzielonych na trzy ‚sekcji’: Torę (Chumasz /Pięć Ksiąg Mojżesza), Księgi Proroków (Newiim) i Pisma (Ketuwim). W wydaniach standardowych Tehillim znajduje się jako księga 14  i jako pierwsza w sekcji Pisma.

- Księga Psalmów - Księga Tehilim podzielona jest na pięć części („księgi”). Nasi mędrcy upatrują w tym porównanie do Tory, która również zawiera pięć ksiąg  stąd nazwa: Chumasz Mojżeszowy, czyli Pięć ksiąg Mojżesza. Torę przekazał nam Mojżesz - „największy z proroków”, a Psalmy otrzymaliśmy za pośrednictwem Dawida - „największego z królów” (Midrasz Szocher Tow)

- Według naszych mędrców, znaczna część Księgi Techilim została skomponowana przez Króla Dawida (Bawa Batra, 14b) określanego mianem „słodkiego śpiewaka Izraela” (Ks. Samuela II, 23:1) Prawie połowa jej rozdziałów jest poprzedzona słowami „Mizmor LeDawid” („Pieśń do Dawida”) lub innym początkowym wersem skierowanym do Davida. Według Talmudu, Dawid skomponował te pieśni, korzystając z dorobku 10 Starszych, z których tylko niektórzy są wymienieni w KsiędzeTechilim (Bawa Batra, 14b)                                                                                   

- Tehilim były śpiewane przez Lewitów podczas służby w Świątyni Jerozolimskiej - śpiewali oraz grali na swoich instrumentach. Były specjalne rozdziały na każdy dzień tygodnia, również specjalne Tehilim śpiewane na przykład w czasie przynoszenia pierwocin (bikkurim) oraz inne specjalne okazje. I oczywiście Hallel - Techilim 113-118, które były śpiewane podczas składania ofiar pesachowych (Miszna Tamid 7:4; Miszna Bikurim, 3:4).

- Właśnie w Tehilim pojawia się słowo "Alleluja" / "Halleluja" co oznacza "Chwała" - B-gu Chwała - i nigdy w innych księgach biblijnych.

(ważne wiedzieć, że skoro to słowo zawiera imię B-ga, Żydzi nie używają go w swobodnych rozmowach).                                             

- Księga Tehilim składa się z 150 rozdziałów/pieśni. Jednak w Talmudzie mowa o 147 pieśniach - psalmów, odpowiadających latom życia Jakowa, naszego Praojca (Traktat Sofrim,16). Ta rozbieżność wynika z tego, że istnieją pewne psalmy (takie jak Psalm 1 i Psalm 2) które pierwotnie były uważane za jeden rozdział.

- Najkrótszy psalm to 117 -  brzmi następująco:

"Chwalcie B-ga, wszystkie narody, chwalcie Go, wszystkie plemiona.

Bowiem wielka jest Jego dobroć wobec nas, a prawda B-ga jest wieczna. Alleluja!

- Najdłuższy psalm to 119.

Przeciętna długość poszczególnych Tehilim to 17 wersetów, natomiast  Psalm 119 jest zdecydowanie najdłuższy i zawiera aż 176 wersetów. Skomponowany zgodnie z alfabetem hebrajskim - każde kolejne 8 wersetów rozpoczynają się z  każdej kolejnej litery hebrajskiego alfabetu tak, że powstaje  22x8=176 wersetów. Ten "długi"  Psalm mówi tym, jak Torą jest przyjemna i ważna i o tym, jak podnosi ona człowieka na duchu, bez względu na trudności, jakie może napotkać. Jest przyjęte czytać ten Psalm modląc się za chorego, czytając wszystkie wersety rozpoczynające się z liter hebrajskiego imienia chorego (na przykład, dla Jaakowa czyta się po osiem wersetów, które rozpoczynają się z liter: jod; ajn; kof i bejt)                                                                                                              

- Klasyczne wydanie  Księgi Tehilim jest podzielone na 7 części, po jednej na każdy dzień tygodnia oraz 30, po jednej na każdy dzień miesiąca. Codzienna część czytania Techilim, gdy mowa o cyklu miesięcznym, jest też częścią codziennego programu studiów, bardzo polecanego przez rabinów Chabadu.                                                         

- W dawnych czasach było wielu prostych Żydów, dla których nawet elementarna wiedza na temat Tory była mało dostępna, jednak wielu z nich już umiało czytać. Modląc się, czytali Tehilim (Psalmy), wyrażając swoje najbardziej intymne pragnienia i szczere dążenia zbliżyć się do Najwyższego.                                                  

- Midrasz mówi, że Król Dawid komponował Psalmy z myślą o sobie, o każdym Żydzie, z myślą o każdej możliwej okoliczności życiowej (Midrasz Sochar Tow, 18). Bez względu na to, kim się jest i jaka jest sytuacja, etap życia - słowa Tehilim wyrażają słowa serca i są słyszane na Wysokości. Trzeci Rebe Chabadu, znany jako Cemach Cedek, pisał, że gdybyśmy tylko znali moc wersetów Tehilim i ich wpływ na sferę duchową, recytowalibyśmy je nieustannie (Hajom Jom, Szwat 24)

(W oparciu o opracowanie @Menachem Posner)