Tosafot

r.

Tosafot - jest to zbiór komentarzy do Talmudu, napisanych we Francji i Niemczech w XII-XIII wieku. Znani autorzy Tosafot to Rabin Jaakow Tam, Rabin Szimszon ben Awraham z Sans, Rabbi Icchak (zwany też Ri). Komentarz ten drukowany jest w niemal wszystkich wydaniach Talmudu i jest jednym z najważniejszych elementów jego opracowania.

Na zdjęciu: Pierwsza strona wileńskiego wydania Talmudu Babilońskiego, Tractat
Główny tekst pośrodku to tekst samego Talmudu. Po prawej stronie, na wewnętrznym marginesie strony, znajduje się komentarz Rasziego; po lewej stronie, na zewnętrznym marginesie, Tosafot