Midrasz Tanchuma

r.

Jest to wczesny komentarz rabiniczny do Pięcioksięgu Mojżeszowego noszący imię Rabina Tanchuma, mędrca talmudycznego z IV wieku, często cytowany w tym dziele. Ten midrasz zawiera interpretacje tekstu i historii, wyjaśnia narrację Tanachu, a także mówi o zasadach moralnych. Tanchuma jest dziełem wyjątkowym, ponieważ wiele jego sekcji zaczyna się od pytań i odpowiedzi halachicznych, które przechodzą opwioeść.

(ilustracja: druk z krakowskiej drukarni Prostica w zbiorach ŻIH)