11 Szwat – dzień urodzin Chafec Chaim

r.

Dzień urodzin „Chafec Chaim'a” * (1838)
Dzień urodzin wielkiego znawcy Tory, pietysty i przywódcy żydowskiego Rabina Izraela Meira Kagana (1838-1933) z Radin (Polska), autora Chafec Chaim (dzieła o laszo ha'ra), czyli o złych konsekwencjach plotek, oszczerstw, pomawiania innych oraz wskazówkach poprawnej mowy i Miszny Berura (kodyfikacja prawa Tory).

  • Rabin Israel Meir HaCohen Kagan jest powszechnie znany jako „Chafec Chaim”, tak nazywa się jego słynna praca o 'pilnowaniu języka'. Urodzony w Zdziecioł (ok.Nowogródka) w Polsce 6 lutego 1838 r. Do 10 roku życia pobierał nauki u rodziców, a następnie przeniósł się do Wilna, aby dalej studiować judaizm. Odmawiając rabinatu ambony, Chafec Chaim osiadł w Radinie (Polska) i utrzymywał się z małego sklepu spożywczego, który prowadziła jego żona oraz zajmował się „księgowością” – pilnował każdego grosza, aby nikt nie został oszukany. Całe dnie spędzał na nauce Tory i rozpowszechnianiu swojej wiedzy wśród zwykłych ludzi. W miarę, jak jego reputacja rosła, przybywali do niego studenci z całej Europy, a do 1869 roku jego dom stał się znany jako jesziwa Radin. Oprócz swojej jesziwy Chafetz Chaim był bardzo aktywny w sprawach życia i społeczności żydowskiej. Wiele podróżował (nawet w wieku 90 lat!), aby zachęcić Żydów do przestrzegania micw. Jeden z założycieli Agudas Jiisrael, religijnej organizacji żydowskiej w Europie, a później na świecie, Chafec Chaim był bardzo zaangażowany w sprawy żydowskie i pomógł wielu jesziwom przetrwać problemy finansowe okresu międzywojennego. Przykładem wersetów z Techilim 34: 13-14: „Kim jest człowiek, który pragnie życia…? Strzeżcie swego języka przed złem, a swoich ust przed kłamstwem” – Chafec Chaim zmarł w 1933 roku w dojrzałym wieku 95 lat. Największym dziedzictwem Chafec'a Chaim'a jest 21 sefarim (świętych ksiąg), które opublikował. Jego pierwsza praca, Sefer "Chafec Chaim" (1873), jest pierwszą próbą uporządkowania i wyjaśnienia praw dotyczących złośliwej mowy i plotek. Później napisał inne dzieła, w tym "Szmirat HaLaszon", w których podkreślano znaczenie pilnowania języka poprzez cytowanie naszych mędrców. Misznah Brurah (1894-1907), jego komentarz do codziennych praw Żyda (jego pierwsza seria w Szulchan Aruch), znajduje się w wielu żydowskich domach i jest powszechnie akceptowany jako decydujący o halachy.
    Mocno wierząc, że żył tuż przed Mesjaszem i odbudową Świątyni Jerozolimskiej, Chafec Chaim napisał pracę, w której kładł nacisk na naukę praw dotyczących ofiar, Świątyni i powiązanych tematów. Wydał również seforim (księgi), aby utrwalić pewne aspekty życia żydowskiego, w tym o koszerności, czystości rodzinnej i studiowaniu Tory.