10 Szwat

r.

W dniu 10 Szwat według kalendarza żydowskiego, po śmierci Szóstego Lubawiczer Rebe , B"P Rabina Josefa Jitzchaka Schneersohna, w 1950 r., przywództwo ruchu Chabad-Lubawicz przeszło na jego wybitnego zięcia, B"P Rabina Menachema Mendla Schneersona. W następnych dziesięcioleciach Rebbe zrewolucjonizował, zainspirował i kierował transformacją, odrodzeniem narodu żydowskiego po wielkich stratach II Wojny Światowej, tragedii Holokaustu.

Ten dzień, tak ważny dla każdego Żyda naszego pokolenia, jest z pewnością dniem refleksji, nauki, modlitwy, pozytywnych postanowień i aktów miłującej dobroci.