26 Adar – jorcajt Sary Szenirer

r.

Sara Szenirer (Sarah Schenirer) - żydowska działaczka w dziedzinie oświaty oraz na rzecz społeczności żydowskiej w Polsce. Mieszkała i działała w Krakowie była pionierką żydowskiego szkolnictwa dla dziewcząt w Polsce. W 1917 r. założyła w Krakowie pierwszą ortodoksyjną szkołę żydowską dla dziewcząt, a wkrótce potem całą sieć szkolną – Bais Jaakow. Dziś na całym świecie działa sieć  szkół Bais Jaakow na całym świecie, w których tysiące dziewcząt otrzymuje lekcje religii.