Hajom Jom

r.
HaJom Jom (hebr. – היום יום, „Dzień za Dniem…”) – jest to swoisty kalendarz na rok hebrajski 5703 (1942-1943), autorstwa Rabina Menachema Mendla Schneersona na życzenie jego teścia, Rabbi Josefa Ic’chaka Schneersona, w okresie zimy 1942 roku.
Dla każdego dnia kalendarza „HaJom Jom” są przypisane fragmenty Chumasz, Tehillin i Tanji do studiowania właśnie tego konkretnego dnia – HaJom w owym 5703 roku.
Praktyka ta jest znana pod nazwą Chitas (חת”ת). Studiowanie kolejnego rozdziału Chumasz jest łączona z odpowiednim dla danego rozdziału komentarzem Raszi.
Każdego dnia Rebbe również opisywał wydarzenia historyczne, które miały miejsce w tym dniu, lub zwyczaje praktykowane w Chabad-Lubawicz tego dnia, i / lub krótka inspirująca myśli na ten dzień, zaczerpnięta, z reguły, z dzieł Szóstego Rebe, Josef’a Jic’chak’a Schneersohna. Opisując tę pracę, Rabbi Josef Jic’chak napisał: „Książka, jest małego formatu … ale przepełniona perłami i diamentami najwyższej jakości … Wybitny palatium Chasydyzmu.”
Dziennik nigdy nie był ponownie wydany, jednak wydanie odnowione było wiele razy i nadal prowadzone są nad nim studia.
W wielu synagogach Chabad Lubawicz zapisy na każdy dzień są głośno czytane po porannej modlitwie szacharit.