Pirkei de Rabbi Eliezer

r.

Pirkei de Rabbi Eliezer („Rozdziały rabina Eliezera”)
rabinackie opracowanie noszące imię Rabina Eliezera ben
Gorkenus, wybitnego mędrca I-II wieki. Ten midrasz zawiera
interpretacje epizodów z Tanachu i opowieści z życia przodków, komentarze do narracji Tory, a także rozwija i wyjaśnia pryncypia moralne. Zaczyna się od opowieści o pierwszym dniach życia Rabina Eliezera i dalej mówi o niektórych tematach Tory, od stworzenia świata do
wędrówki Żydów po pustyni.