Księga Zohar

r.
Zohar - Fundamentalne źródło Kabbały. Jest to mistyczny komentarz do Tory, napisany w dwóch językach: po aramejsku i hebrajsku. Według Arizala, Księga Zohar (w tłumaczeniu - Blask/ Jasność/Splendor) składa się z nauk Rabina Szimona bar Jochaja, który mieszkał w Erec Israel (w Ziemi Izraela) w II wieku według gregoriańskiego kalendarza. Zohar, obok Miszny i Talmudu, stał się jednym z klasycznych tekstów tradycyjnego judaizmu.