Talmud Babiloński

r.

Jest to monumentalne źródło klasyczne, obejmujące cały zbiór tradycji prawnych, duchowych, intelektualnych, etycznych i historycznych judaizmu. Pojawiło się jako komentarz do Miszny. Jest napisany głównie w języku aramejskim. Talmud zawiera nauki mędrców żydowskich, z których większość żyła w okresie po zniszczeniu Drugiej Świątyni, aż do piątego wieku według chronologii nieżydowskiej. Talmud babiloński przez wieki służył jako podstawowe źródło edukacji dla wielu pokoleń Żydów. Stanowi punkt wyjścia dla wszystkich kolejnych prawniczych, etycznych i żydowskie dzieła teologiczne.