Szulchan Aruch – Prawo Żydowskie

r.

Szulchan Aruch 1565
Szulchan aruch - wyraz w tłumaczeniu brzmi jako „nakryty stół” to obszerny zbiór wszystkich praktycznych praw żydowskich, napisany przez Rabina Josefa Karo, uchodźcę z Hiszpanii, który mieszkał w Tzfad, Ziemi Izraela. Dzieło zostało opublikowany w 1565 roku. Praca Rabina Karo reprezentuje halachiczne tradycje i zwyczaje hiszpańskiego żydostwa, dlatego Rabin Mosze Isserlis z Krakowa napisał „Mapa”, co tłumaczy się jako „obrus” - są to noty przedstawiające tradycję Żydów aszkenazyjskich.
W związku z tym Szulchan Aruch został uznany przez społeczności całego świata żydowskiego za najbardziej autorytatywną kodyfikację prawa żydowskiego.