Nissan

10 Marzec, 2015 r.
Według Tory miesiąc Niissan jest pierwszym miesiącem roku w kalendarzu żydowskim. Daty wszystkich świąt żydowskich są obliczane właśnie od miesiąca Nissan, zaś kolejne lata odliczane są od miesiąca Tiszrej, który jest miesiącem siódmym po Nissan. Rosz HaSzana, obchodzimy 1-go Tiszrei. W pierwszym dniu miesiąca Nissan w roku 2448 od stworzenia (1313 r p.n.e.), na dwa tygodnie przed Exodusem – Wyjściem narodu żydowskiego z Egiptu, Haszem pokazał Mojżeszowi półksiężyc nowiu, wskazując mu sposób ustalania kalendarza żydowskiego i micwy uświęcania nowego miesiąca. "Miesiąc ten będzie dla was głową miesięcy, pierwszy z miesięcy w roku" (Szmot - Księga Wyjścia 12: 2). Była to pierwsza micwa podana od Boga nowo narodzonemu narodowi Izraela, jeszcze przed wyjściem z Egiptu. W miesiącu Nissan przez osiem dni obchodzimy święto Pesach – od 15 do 22 Nissan, upamiętniając cudowne zbawienie narodu żydowskiego z egipskiej niewoli oraz odrodzenie ludu Izraela. Raz do roku, w miesiącu Nissan i tylko w tym miesiącu spełniamy micwę: gdzy widzimy dwa lub więcej owocowych drzew, recytujemy błogosławieństwo: Baruch Ata Adonaj Elochejnu melech haolam, szelo chisar  beolamo dawar uwara wo brijot totwotwielanot towim lehanotbahem bnej adam. Błogosławiony jesteś Ty Haszem nasz Bóg, Król świata, że na na Jego świecie nie brak niczego,i że stworzył na nim dobre dzieła i dobre drzewa, by korzystali z nich ludzie. W miesiącu Nissan wiele osób odwiedza ogrody botaniczne w tym czasie, aby skorzystać z okazji, aby móc spełnić tę piękną micwę. Talmudzie jest wzmianka o tym, że, Praojcowie Narodu Żydowskiego: Abraham (1948-2123 od stworzenia, 1813-1638 p.n.e.), Icchaak (2048-2228 od stworzenia, 1713-1533 p.n.e.) i Jakub (2108-2255 od stworzenia, 1653-1506 p.n.e.) – wszyscy trzej urodzili się i zmarli w miesiącu Nissan. Dzień 11 Nissan – jest dniem urodzin Lubawiczer Rebbe - Rabbi Menachem Mendel Schneersona