Nisan

r.

Według Tory miesiąc Nisan jest pierwszym miesiącem roku w kalendarzu żydowskim. Daty wszystkich świąt żydowskich są obliczane właśnie od miesiąca Nisan, zaś kolejne lata odliczane są od miesiąca Tiszrej, który jest miesiącem siódmym po Nissan.

Rosz HaSzana (Żydowski Nowy Rok), obchodzimy 1-go Tiszrei.

W pierwszym dniu miesiąca Nisan w roku 2448 od stworzenia (1313 r p.n.e.), na dwa tygodnie przed Exodus'em – Wyjściem narodu żydowskiego z Egiptu, Haszem pokazał Mojżeszowi półksiężyc nowiu, wskazując mu sposób ustalania kalendarza żydowskiego i micwy uświęcania nowego miesiąca. "Miesiąc ten będzie dla was głową miesięcy, pierwszy z miesięcy w roku" (Szmot - Księga Wyjścia 12: 2). Była to pierwsza micwa podana przez B-ga Izraelitom, jeszcze przed wyjściem z Egiptu.
W miesiącu Nisan przez osiem dni obchodzimy święto Pesach – od 15 do 22 Nisan, upamiętniając cudowne zbawienie narodu żydowskiego z egipskiej niewoli oraz odrodzenie Narodu Izraela.
Raz do roku, w miesiącu Nisan i tylko w tym miesiącu spełniamy micwę: gdy widzimy dwa lub więcej owocowych drzew, recytujemy błogosławieństwo:

Baruch Ata Adonaj Elochejnu melech haolam, szelo chisar  beolamo dawar uwara wo brijot totwotwielanot towim lehanotbahem bnej adam.

(Błogosławiony jesteś Ty Haszem nasz Bóg, Król świata, że na na Jego świecie nie brakuje niczego, i że stworzył na nim dobre dzieła i dobre drzewa, by korzystali z nich ludzie.)

W miesiącu Nissan wiele osób odwiedza ogrody botaniczne w tym czasie, aby skorzystać z okazji, aby móc spełnić tę piękną micwę.

W Talmudzie jest wzmianka o tym, że, Praojcowie Narodu Żydowskiego: Abraham (1948-2123 od stworzenia, 1813-1638 p.n.e.), Icchaak (2048-2228 od stworzenia, 1713-1533 p.n.e.) i Jakub (2108-2255 od stworzenia, 1653-1506 p.n.e.) – wszyscy trzej urodzili się i zmarli w miesiącu Nissan.

Dzień 11 Nisan – jest dniem urodzin Lubawiczer Rebbe - Rabbi Menachem Mendel Schneersona