Miesiące kalendarza Żydowskiego

r.

Miesiąc Żydowski

Orientacyjne odpowiedniki świeckiego kalendarza

Ważne wydarzenia miesiąca

Nissan

Marzec - Kwiecień

Pesach

Ijar

Kwiecień - Maj

Lag B’Omer

Siwan

Maj – Caerwiec

Szawuot

Tammuz

Czerwiec - Lipiec

 

Menachem Aw

Lipiec - Śierpień

Tisza B’Aw

Elul

Sierpień - Wrzesień

 

Tiszrei

Wrzesień - Pażdziernik

Swięta Świąt : Rosz Ha’Szanah oraz Jom Kippur, Sukkot,   Szmini Aceret, i Simchat Torah

Marcheshwan

Październik - Listopad

 

Kislew

Listopad - Grudzień

Chanukah

Tewet

Grudzień - Styczeń

Zakończenie Chanuki

Szewat

Styczeń - Luty

Tu B’Szwat

Adar

Luty - Marzec

Purim