Cheszwan – Marcheszwan

r.

Warto wiedzieć, że:

1. Miesiąc Cheszwan = Marcheshvan

Podobnie jak nazwy innych miesięcy używane przez współczesnych Żydów, obecna nazwa w tym miesiącu pochodzi z Babilonu. Istnieją jednak dwie odmiany tej nazwy: „nazwa własna” zapisana w Talmudzie i używana w dokumentach prawnych to Marcheszwan, podczas gdy potocznie jest skracana do Cheszwan. Co się stało z „Mar’em”? Najczęstszym wyjaśnieniem jest to, że „mar” w tłumaczeniu z hebrajskiego oznacza „gorzki”, a kto by chciał mieć gorzki smak w ustach 😋?

2. Jest to miesiąc # 8 i zarazem # 2

Rok żydowski ma  właściwie „dwie głowy” - dwa początki: Nissan wiosną i Tiszrei jesienią. Miesiąc Cheszwan jest ósmym miesiącem licząc od miesiąca Nissan i drugim miesiącem po Tiszrei, kiedy obchodzimy Wielkie Święta, w tym Rosz HaSzana i radosny tydzień Sukkot .

Cheszwan jest miesiącem powrotu do rutyny, w której inspiracja, energia z poprzedniego miesiąca przenosi się na nadchodzącą długą, mroźną zimę.

3. Zodiakalnym znakiem miesiąca Cheszwan jest Skorpion.

Mazal (znak) tego miesiąca - to Akraw ( Skorpion ). Mędrcy mówią, że znak ten jest bardzo odpowiednim znakiem dla miesiąca Cheszwan, który następuje po wyroku dnia Wielkiego Sądu z poprzedniego miesiąca Tiszrei, który ma znak Libra (Waga). Ci, którym nie udało się osiągnąć pełnego przebaczenia, w miesiącu Cheszwan doświadczają (niestety!) ‚kłujących’ skutków swoich występków, ale też będą one wskazówkami do tego, że trzeba się naprawić - jest szansa (!).

Według innej tradycji, jest to czas ochrony dla narodu żydowskiego, jak prorokował Ezechiel: „A ty, synu człowieczy, nie lękaj się, a nie obawiaj się ich słów.., wszak ty siedzisz na skorpionach ”. 

4. Salomon ukończył budowę Świątyni w miesiącu Cheszwan.

Po siedmiu latach budowy Pierwsza Świątynia w Jerozolimie została ukończona, nad której trudzili się budowniczowie Króla  Salomona.

5. Miesiąc Cheszwan jest początkiem i końcem Wielkiego Potopu.

Mędrcy podają nam dwie możliwe ramy czasowe, kiedy miał miejsce Wielki Potop. Według Rabina Eliezera  - 17 dnia  miesiąca Cheszwan, w 600 roku życia Noego, zaczął padać ulewny deszcz. Talmud wyjaśnia, że był to naturalny czas pory deszczowej, ale sama wielkość Potopu i fakt, że gorące źródła również wyłoniły się z ziemi, były nadprzyrodzone. Talmud konkluduje, że żydowscy mędrcy przyjmują wersję przekazaną przez Rabina Eliezera. 

Po ponad roku spędzonym na pokładzie arki Noach i zwierzęta opuścili Arkę  - 27 dnia miesiąca Cheszwan.

6. W Izraelu dzień 7 Cheszwan jest dniem modlitwy o deszcz.

Począwszy od Święta Szmini Aceret, zaczynamy nasze błagania o deszcz w naszych modlitwach trzy razy dziennie. Jednak w Ziemi Izraela dzień 7 Cheszwan jest dniem, który w czasach Świątyni był datą, kiedy ostatni z pielgrzymów przybywał po świątecznych pielgrzymkach z powrotem do domu z Jerozolimy do najdalszych zakątów Erec Israel. Mieszkańcy  więc czekali na powrót swoich sąsiadów, dopiero wtedy zbierali się, by modlić się wspólnie o deszcz, by wcześniejszy deszcz nie przeszkodził nikomu w drodze powrotnej.

Poza Izraelem zaczynamy modlić się o deszcz nieco później (na początku grudnia), kiedy w Babilonie, historycznym centrum wspólnot diaspory, zaczynają padać deszcze.

7. Posty miesiąca Cheszwan.

Istnieje pradawny zwyczaj aszkenazyjski, aby pościć w pierwszy poniedziałek, czwartek i następny poniedziałek w żydowskich miesiącach Cheszwan i Ijar - krótko po świętach Sukkot i Pesach .

Posty te służą odpokutowaniu za każdy nieumyślny grzech, który mógł zostać popełniony podczas imprez świątecznych, kiedy ludzie nie pracują przez dłuższy czas w okresie  świątecznych dni. (ponieważ e względu na szczególny charakter miesięcy Tiszrei i Nissan, posty te są odkładane na następne miesiące).

8. Może to być 29 lub 30 dni

Miesiące hebrajskie generalnie różnią się pod względem ilości dni. Jeden ma 29 dni, następny ma 30 itd. Wyjątkami są Cheszwan i następny miesiąc Kislew, które mogą mieć (a) po 29 dni; (b) oba miesiące po 30; lub (c) mają odpowiednio 29 i 30. W ten sposób „kalibruje się” ilość dni w całym roku żydowskiego kalendarza.

9. Pramatka Rachel.

Dzień 11 miesiąca Cheszwan jest powszechnie obchodzony jako jarcejt (rocznica odejścia z tego świata) naszej Pramatki Racheli, znanej Żydom na całym świecie jako Mamma Rochel. Zgodnie z tradycją została pochowana przy drodze, aby mogła opłakiwać swoich dzieci (też potomków), gdy byli prowadzeni na wygnanie. Jej miejsce spoczynku, znajdujące się we współczesnym Betlejem, jest ‚magnesem’ modlitw - miejscem wielu pielgrzymek, zwłaszcza w okolicach miesiąca Cheszwan 11.

10. Dzień 20 Cheszwan: Narodziny Rebe Raszab

Rabin Szalom Dow Ber z Lubawicz (znany jako Rebe Raszab) urodził się dnia 20 Cheszwan roku 5621 (1860).

Założył pierwszą flagową jesziwę Chabad Tomchei Temimim, pierwszą, która wprowadziła filozofię chasydzką do swojego programu nauczania. Prace Rebe Raszab stanowią pierwsze systematyczne uporządkowane opracowania w zakresie filozofii Chabad’u, również stanowią podstawę studiów w dzisiejszych jesziwach Chabad’u.

Jako przywódca podczas rosyjskich rewolucyjnych przełomów XIX i XX wieku oraz dojścia do władzy Stalina, położył podwaliny pod solidne żydowskie przywództwo w Związku Radzieckim i poza jego granicami, które zapewniało ciągłość żydowskiej chasydzkiej tradycji do dziścheszwan-marcheyszwan