Dlaczego niektóre litery w Torze mają „korony”

r.
Jeśli przyjrzeć się uważnie literom sefer Tora (zwoju Tory), można dostrzec, że wiele liter jest zakończonych małymi niby ‚kolcami’ lub też ‚koronami’, zwanymi tagin lub ketarim - w tłumaczenie z aramejskiego i hebrajskiego: „korony”. Czasami nazywane są również zajinami, ponieważ przypominają hebrajską literę zajin (ז), jakby ‚wychodzącą’ z górnej części litery.
Istnieją ogólnie trzy kategorie liter „odznaczane koronami” - taginu .
● Gdy litera nie ma dokładnego taginu. To jest ustawienie domyślne.
● Talmud wspomina, że litery składające się na mnemonik שעטנ”ז ג”ץ ( SzATNeZ GaTz 1 ) mają 3 tagin’y lub korony, wychodzące z lewej górnej części litery. 2
● Dodatkowo zwyczajowo umieszcza się pojedynczy znacznik lub koronę na górze liter składających się na mnemonik ”בד חי”ה ( BeDek ChaYaH, tej, litery „bet”, „dalet” „jud’ oraz „kuf”),
a także pewne inne określone litery i słowa, które mają określony tagin miejsc. (Np Masechet Sofrim, 9:1)
Dlaczego akurat korony?
Co do tego, dlaczego tam są właśnie korony sam Mojżesz miał to pytanie. Jak mówi Talmud:
Raw Jehuda mówi, że: Kiedy Mojżesz wstąpił na Górę Synaj, „znalazł” Świętego, niech będzie Błogosławiony, siedzącego i „mocującego” korony do liter Tory. Mojżesz powiedział do Stwórcy: Panie Wszechświata, co Ciebie powstrzymuje [przed przekazaniem Tory bez tych dodatków?] B-g powiedział do niego: Istnieje Człowiek, który ma narodzić się dopiero za kilka pokoleń, jest to a Akiwa ben Josef t- o jego imię; z każdego punktu tych koron Akiwa wydobędzie cały szereg halachot. [To ze względu na niego należy dodać korony do liter Tory].
Innymi słowy, istnieje wiele praw oraz części Ustnej Tory, o których wspomina się w tych małych koronach.
 
Zwalczanie szkodliwych negatywnych sił
Mistycy wyjaśniają, że akronim SzATNeZ (składający się z liter szin , ajin , tet , nun , zajin ) tworzy słowa שט”ן ע”ז, Szatan Az, imiona dwóch wielkich, szkodliwych sił. Akronim ג”ץ, GaTz (składający się z gimmel i cadi ) jest również nazwą złych mocy. Dlatego do tych siedmiu liter dodano tagin’y , ponieważ są one jak miecz i włócznia przeciwko tym szkodliwym mocom.
 
Nie objawione części Tory
Dlaczego więc Rabin Akiwa zasłużył na odkrycie wielu tajemnic koron Tory? Jego odkrycia były zarówno ze względu na jego wzniosłą duszę, jak również fakt, że jego nauki były przeznaczone by być fundamentem do części ustnej Tory, które zostały spisane jako Miszny i Talmud. Ponadto Kabaliści wyjaśniają przyczyny niektórych tagin’ów . Jednak w większości ich znaczenie pozostaje ukryte. „Stosy” praw, które Rabin Akiwa wyprowadził z taginu, również pozostają ukryte. Mistycy wyjaśniają, że na razie tylko znaczenie prawdziwych liter i słów pisanej Tory jest ujawniane przez ustną Torę. Jednak głębsze znaczenia kryjące się za „koronami” (a także samogłoskami i kantylacjami) zostaną ujawnione dopiero wraz z nadejściem Mesjasza.
Tak więc za każdym razem, gdy widzimy koronę naliterze, nie tylko wskazuje to na tajemnice Tory, ale także tęsknotę za czasem, kiedy te tajemnice zostaną ostatecznie ujawnione.
 
Wszystkie trzy rodzaje liter można znaleźć w tym fragmencie mezuzy, napisanym przez Rabina Josefa Y. Rabina, Craft Sofer (poniżej)
 
(opr. na podstawie : Chabad.org-Yehuda Shurpin)