Tajemnice miesiąca ELUL

r.

Nasi mędrcy uczyli, że w samej nazwie ostatniego miesiąca roku, jeżeli rozpatrywać nazwę „ELUL”, jak abrewiaturę, jest zaszyfrowana bardzo istotna dla nas informacja.

Dotyczy ona przede wszystkim przygotowania duchowego, które powinno poprzedzać nadejście Rosz HaSzana oraz Jom Kippur.

Z przekazów chasydzkich zachowały się cztery wersje rozszyfrowania nazwy miesiąca Elul:

"אנה לידו ושמתי לך" – "Ani lejado we-samti lach" - "Ale ten, kto nie czyhał, ale Bóg nadarzył pod rękę jego – On wyznaczy to miejsce, dokąd ma uciec” (Humasz, Księga Szmot, 21:13). W tym zdaniu mowa o kimś, kto popełnił niezamierzone przestępstwo, zabójstwo według praw Tory, będzie musiał szukać schronienia w specjalnie przeznaczonych miastach-schronach. Nietrudno tu zrozumieć, że w sensie duchowym, mowa tu o symbolicznej ucieczce od „zła”, które było źródłem grzechu. Tu chasydyzm kieruje Żyda do szukania „schronu” Torze, do całkowitego zagłębienia się w jej słowach, poznawania jej mądrości.

"אני לדודי ודודי לי" – "Ani le-dodi we-dodi li”: "Ja (należę) do mojego ukochanego, zаś ukochany mój – do mnie …" (Szir-Aszirim, 6:3). Według komentarzy mędrców do ksiąg świętych, kochankowie, o których mowa w „Pieśni nad Pieśniami” – słowa te są nawiązaniem do Wiekuistego oraz Narodu Żydowskiego.

"איש לרעהו ומתנות לאביונים” – „Isz le-reu u-matanot le-ewionim” – Dni, w które naród Judei walczył z wrogami swoimi o pokój… - świętować i weselić się, przekazując podarunki sobie nawzajem oraz ludziom biednym” (Megilat Ester, 9:22). Ten werset zawiera przesłanie o tym, że wykonując przykazanie miłosierdzia, niosąc pomoc bliźniemu, jednocześnie chronimy siebie od „wrogów swoich”. Uwaga: nie tylko chronimy siebie od wroga, ale dokładnie „od wroga swojego”. Oznacza to, że walczymy z własną znieczulica i obojętnością, ze wszystkim, co stanowi przeszkodę dla naszej duszy w dążeniu zbliżenia się z Wszechmogącym.

"את לבבך ואת לבב" – "Et lewowecho weet lewow ": "I usposobi Wiekuisty, Bóg twój, serce twoje, i serce potomstwa twojego, abyś miłował Wiekuistego, Boga twojego całym sercem i całą duszą twoją – gwoli życiu twojemu.”Humasz, Dwarim, 30:6). W tym zdaniu mowa o otwarciu naszego serca, innymi słowy – chodzi o tszuwę.

– "Et lewowecho weet lewow ": "I usposobi Wiekuisty, Bóg twój, serce twoje, i serce potomstwa twojego, abyś miłował Wiekuistego, Boga twojego całym sercem i całą duszą twoją – gwoli życiu twojemu.”Humasz, Dwarim, 30:6). W tym zdaniu mowa o otwarciu naszego serca, innymi słowy – chodzi o tszuwę.

Jest jeszcze jedno – piąte rozszyfrowanie nazwy miesiąca „ELUL” - od Rebbe Lubawich:

"ל'ה ויאמרו לאמר אשירה" – "L'Haszem waemru lejmor aszira " - "Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie Izraela pieśń tę Wiekuistemu, a rzekli w tych słowach: Zaśpiewam Wiekuistemu…. " (Humasz, Księga Szmot, 15:1). Tu są wymienione pierwsze słowa pieśni dziękczynnej, którą zaśpiewali synowie Izraela po tym, jak stali się świadkami cudu, gdy Morze Czerwone się rozstąpiło. W tych słowach zaszyfrowany jest „piąty element” miesiąca Elul: rzeczywiste i pełne wyzwolenie narodu Żydowskiego- Geula. Tak więc każdy z nas powinien dostojnie pożegnać odchodzący rok żydowski, by rok następny mogł być szczęśliwy, rokiem spełnieniem nadziei.