20 Aw – Rabi Lewi Jicchak Schneerson

r.

Swoje życie poświęcił dla innych.

Dzień 20 Aw - jorcait - rocznica śmieci Rabina Lewiego Jicchaka Schneersona, ojca Rebbe Lubawicz.

Uwięziony i zesłany do Kazachstanu za swoją działalność na rzecz społeczności żydowskiej Związku Radzieckiego. Władze sowieckie nie zgadzali się na swobody religijne oraz określenie tożsamości Żydowskiej ludności, nie pozwalali szerzyć wiedzę i oświatę wśród Żydów radzieckich. Właśnie za to Rabi Lewi Jicchak został uwięziony – zesłany. Zmarł dnia 20 Aw 5735 (28 lipca 1975r.)

Rabi Lewi Jiicchak urodził się dnia 18 Nissan, 5638 (1878) w mieście Podrownah (ok. Gomel) w rodzinie Rabiego Barucha Schneura i Zeldy Rachel Schneerson. Jego pradziadek był trzecim Chabad Lubawicz Rebbe, Rabi Menachem Mendel Schneersohn.

Rabi Lewi Jicchak Schneerson był wielkim uczonym Kabalistą. Wybór jego dzieł był wydany w pięciu tomach pod wspólną nazwą Likudei Lewi Icchak, jednak znakomita większość została skonfiskowana i spalona przez władze sowieckie podczas stalinowskiego reżymu.

"Swoje życie poświęcił dla innych" - tak o swoim Ojcu powiedzał Rebbe.

Pomagał nie mającym swobód obywatelskich Żydom w Żwiązku Radzieckim zachowywać żydowską tradycję, szerzył wiedzę o judaizmie.

Mając pełną świadomość tego, że działając w ten sposób, naraża swoje życie na nibezpieczeństwo oraz że mogą jego pozbawić możliwości studiowania Tory – na przykład areszt, więzienię, wysłanie do obozu karnego, co także by uniemożliwiło przestrzaganie micwot, on jednak wspierał tych którzy potzrebowali pomocy duchowej i materialnej. Uczył podstaw judaizmu, duchowości.