Złączyć się z B-skością

r.

Ponieważ B-g chce, byśmy się z Nim duchowo zjednoczyli, a nie tylko

podporządkowali się Jemu, dał nam zdolność osiągnięcia prawdziwej jedności z naszym b-skim źródłem.

B-g nie stworzył naszego bytu pod postacią „szczelnej” rzeczywistości.

Nawet człowiek bez reszty skupiony na świecie materialnym może uchwycić rąbek większej rzeczywistości, ponieważ B-g nie ma nic przeciwko temu, żeby promyk światła od czasu do czasu wymknął się z naczynia. Bywa, że niespodziewanie doświadczymy czegoś, co rozdzwoni się w naszych uszach dźwiękiem wyższej prawdy.

Tylko od nas zależy, czy usłyszymy ten dzwonek i poszukamy sposobu, jak złączyć się z B-skością.https