Opowieści chasydzkie

r.

Potencjalni „polityczni”

Gdy Rabin Abraham-Jaakow z Sadigury został aresztowany na podstawie fałszywego donosu i osadzony w więzieniu, umieścili go w jednej celi z "politycznymi". Słynny w owe czasy adwokat, Lew Kupernik zapytał Rabina: „Co wspólnego, wy Rabini, macie wspólnego z walką przeciwko monarchii?” „ Ależ ja nie tylko nie ma nic wspólnego z politycznymi ugrupowaniami i partiami politycznymi, nie wiem nawet, jak się nazywają. Jednak wyjaśnienie faktu, że władze uważają mnie, za przestępcę politycznego, można znaleźć w Torze. Józef, syn Jakuba, został również uwięziony z "politycznymi" w miejscu, „gdzie byli więzieni wrogowie faraona", mimo że został oskarżony i skazany w sprawie karnej. Władcy ziemscy zawsze mają wątpliwości co do lojalności tych, którzy są wierni tylko jednej władzy - władzy Króla Królów - Wszechmogącego. Dla nich Żydzi - my wszyscy są zawsze potencjalnymi politycznymi buntownikami.