Miesiąc Szwat

20 Styczeń, 2015 r.
Miesiąc Szwat (hebr. שבט) jest piątym miesiącem żydowskiego kalendarza cywilnego (licząc początek roku w miesiącu Tiszrei), a jedenasty kalendarza religijnego (licząc początek roku w miesiącu Nissan – wyjścia Izraelitów z Micraim).. Szwat przypada na miesiące styczeń-luty w kalendarzu gregoriańskim. Liczy 30 dni. W miesiącu Szwat obchodzimy - 15 Szwat – Tu Bi'Szwat (Rosz Ha-Szana le-Ilanot - Nowy rok drzew) Na miesiąc Szwat przypada Szabat Szira  - parsza Beszalach z Księgi Szmot (Księgi Wyjścia) nazwany od czytanego wówczas fragmentu o przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone.