Aw

r.

 

Miesiąc Aw jest piątym miesiącem w kalendarzu żydowskim, licząc od miesiąca Nissan - zgodnie z tradycją Żydowską.

W Torze miesiąc Aw jest nazywany właśnie „piąty miesiąc”:

Tedy wstąpił Aharon, kapłan, na górę Hor, według rozkazu Wiekuistego, i umarł tam roku czterdziestego po wyjściu synów Israela z ziemi Micraim, miesiąca piątego, pierwszego dnia tegoż miesiąca.” (Bamidbar, 33:38)

 

Nazwa „Aw” (אָב) została przyjęta przez Żydów w okresie niewoli babilońskiej (podobnie jak nazwy pozostałych miesięcy kalendarza równię mają pochodzenie babilońskie). Miesiąc ten nazywają też Menachem-Aw (Pocieszający Aw), gdyż w okresie tego miesiąca wyczekujemy pocieszenia, ukojenia smutków tego miesiąca a wśród nich, przede wszystkim - zburzenie pierwszej i drugiej Świątyń.

Rosz Chodesz miesiąca Aw trwa jeden dzień (a nie dwa, jak w większości miesięcy), ponieważ miesiąc poprzedzający – Tamuz jest jakby niepełnym miesiącem – liczy tylko 29 dni. Natomiast miesiąc Aw zawsze jest miesiącem ‘pełnym’ – zawsze 30 dni.

 

Dzień 9 Aw – Tisza B’Aw – dzień zakończenia trzech tygodni żałoby i pierwszy dzień – początek postu, który zaczyna się wraz z zachodem słońca. Dzień 9 Aw w Midraszu Ejcha nazwany jest dniem „moed” – świętem, co oznacza, że BeEzrat Haszem (z Bożej Pomocą), dzień Tisza B’Aw stanie się Świętem radości.

 

Aw Rosz Chodesz jest dniem „postu sprawedzliwych” – „Taanit Cadikim”.

Chociaż w Rosz Chodesz poszczególnych miesięcy miesiąca zwyczajowo nie stosuje się postu, wyjątkowo w Rosz Codesz miesiąca Aw pości się, gdyż jest to dzień śmierci Kohena Gadol Aharona (Wielkiego Kapłana Aarona).

Szczególnym dniem Piątego Miesiąca jest dzień 15 Aw - Święto Tu B'Aw  -  choć Tora o nim milczy, na koniec traktatu Taanit, Miszna mówi: „Nie znał Izrael większego święta ponad 15 dzień miesiąca Aw i Jom Kipur. W dni te córy Jeruzalem szły do winnic i tańczyły…”