26 Tewet

r.
Dnia 26 Tewet roku 5129 od stworzenia świata (25 grudnia 1369 r.) Sycylijscy Żydzi zostali zmuszeni do noszenia żydowskich odznak. Tego dnia Król Sycylii Fryderyk III wydał rozporządzenie, by wszyscy Żydzi nosili odznakę wskazującą na ich pochodzenie. Odznaka miała składać się z kawałka czerwonego materiału, nie mniejszego niż największa pieczęć królewska; mężczyźni musieli nosić ją pod brodą, a kobiety na piersi.