2 Szewat

r.

Jorcajt (rocznica śmierci) Chasydzkiego Rabina Meszulama Zuszy z Anipoli (1800) - mistrza (1718? -1800), ucznia Drugiego Przywódcy Chabadu, Rabina Dowbera z Mędzyrzecza. Rabin Zusza wyróżniał się swoją ogromną wiedzą, erudycją i wielką pobożnością, a jednocześnie był człowiekiem niezwykle skromnym. Charakterystyczne powiedzenie jego słów: „Gdyby zaproponowano mi zamianę miejsc z Abrahamem, naszym Ojcem, odmówiłbym. Co zyskałby na tym B-g? Wciąż miałby jednego Zuszę i jednego Abrahama ...” Jego koledzy mówili, że Rabbi Zusza dosłownie nie był w stanie zobaczyć niczego negatywnego u drugiego Żyda.