20 Szewat

r.

Dzień urodzin Aszera (1562 p.n.e.)
Aszer, syn Jakuba, urodził się 20 Szewat w 2199 roku od stworzenia świata (1562 p.n.e). Według niektórych relacji jest to także data jego śmierci.