19 Szwat – tragedia w Bazylei

r.

Tragedia Żydów z Bazylei (1349)
Gdy w Szwajcarii szalała Czarna Śmierć, w studniach w Zofingen znaleziono truciznę, podejżanie padło na...Żydów. W trakcie "śledztwa" niektórzy Żydzi byli torturowani, poddani testowi „Dümeln” (śruby skrzydełkowe), nie wytrzymali tortur i.... „przyznali się do winy" za postawione im zarzuty. Te zeznania w wyniku tortur zostały następnie upublicznione mieszkańcom Bazylei, Zurychu, Freiburg-im-Breisgau, a nawet Kolonii. Żydzi z Bazylei zostali schwytani i spaleni na wyspie na Renie 9 stycznia 1349 r. w drewnianych chatach, które zostały zbudowane specjalnie do egzekucji. Ich dzieci, które zostały oszczędzone, zostały zabrane i przymusowo ochrzczone.