15 Siwan

r.
15 Siwan - jest to data urodzin i śmierci Judy (1565 i 1446 r. p.n.e.)
Juda (Jehuda), czwarty syn Jaakowa i Lei, urodził się w Charanie w dniu 15 miesiąca Siwan, w roku 2196 od stworzenia świata (1565 r. p.n.e.). Zmarł w tym samym dniu, 119 lat później, w Egipcie.
Juda odegrał decydującą rolę zarówno przy sprzedaniu Josefa w niewolę, jak i w późniejszych próbach odnalezienia go (Josefa) przez braci, uwolnieniu go i ochronie Benjamina, młodszego ukochanego syna Jaakowa.
Na łożu śmierci Jaakow pobłogosławił właśnie Judę jako "Przywódcę", głosząc: "Berło nie odejdzie od Judy, ani ustawodawca przed jego stopami, dopóki nie nadejdzie Szilo (Mesjasz) ...".
Ród Króla Dawida, jak i wielu wielkich mędrców i przywódców Izraela w ciągu pokoleń żydowskiej historii pochodzą z rodu Judy.
Juda miał pięciu synów: Era i Onana, którzy zmarli nie mając potomków oraz Szela; oraz bliźniaków od ukochanej żony Tamar: Perec i Zerach. Ich potomkowie utworzyli plemię Judy, najbardziej liczne i prestiżowe z dwunastu plemion Izraela.
Po śmierci Króla Salomona w 797 r.p.n.e. lud Izraela podzielił się na dwa królestwa: dziesięć plemion utworzyło Królestwo Izraela na północy, z Szomronem (Samarią) jako stolicą; tylko plemiona Judy i Benjamina pozostały lojalne wobec syna Salomona, Rechawam, i utworzyły Królestwo Judei na południu, w okolicach stolicy Jerozolimy. Ostatecznie Królestwo Północne zostało podbite przez Asyrię, a dziesięć pokoleń tam żyjących zostało zesłanych i w większości straconych dla narodu żydowskiego; mieszkańcy Judei również zostali zesłani (do Babilonii), ale następnie po latach powrócili do Ziemi Świętej i odbudowali Jerozolimę oraz Świątynię. Historia Judy od tego czasu jest historią narodu żydowskiego i judaizmu. Dawne terytorium królestwa Judy przyjęło nazwę: Judea.
Z czasem pojęcia "Judejczyk" i "Żyd" - które pierwotnie odnosiły się do członka plemienia Judy - stały się synonimami słowa "Izraelita" i były używane w odniesieniu do potomków wszystkich dwunastu synów Jaakowa - tj. naród żydowski.
Godłem rodu Judy jest Lew, który też widnieje na godle Jerozolimy.