Chai Elul – 18 Elul

r.

Narodziny Chasydyzmu.

Dzień 18 miesiąca Elul,  nazywany też Chai Elul jest jednym z najbardziej charakterystycznych świąt chasydzkich. W tłumaczeniu z języka hebrajskiego słowo „chai” oznacza „życie”, a jego jego liczba wg gematrii - 18.

Rabin Isroel Baal Szem Tow, twórca chasydyzmu, urodził się tego dnia w 1698 roku. 36 lat później, w tym samym dniu 18 Elul Baal Szem Tow, za namową swoich  mistrzów i mentorów z bractwa zaczął publicznie rozpowszechniać nauki talmudyczne, teorię judaizmu oraz żydowskie tradycje.

Do tego momentu, przez  wiele lat, Baal Szem Tow, jako członek bractwa "ukryci sprawiedliwi", o którego istnieniu wiedzieli nieliczni, studiował nauki talmudyczne, kabbałę, a jednocześnie prowadził życie prostego robotnika.

Tak więc dzień 18 Elul- roku 5494 (1734) - 36 urodziny Baal Szem Tow'a jest uznawany jako dzień narodzin nowego ruchu w judaizmie - Chasydyzm'u, Baal Szem Tow jest jego założycielem.

Dzień Chai Elul to również dzień urodzin Rabina Szneura Zalmana z Ladi - Alter Rebe (urodził się w 1745 roku), który sam siebie nazywał duchowym wnukiem Baal Szem Tow’a. 

Rabin Szneur Zalman z Ladi był uczniem następcy Baal Szem Towa - Rabina Dow Ber'a z Międzyrzecza.

Chai Elul  jest również niezwykle ważnym dniem ostatniego miesiąca w kalendarzu żydowskim, kamień milowy, od którego rozpoczyna się specjalna faza przygotowań do Święta Rosz Haszana  oraz Jom Kippur. Zgodnie z chasydzką tradycją, począwszy od dnia 18 Elul, każdy z ostatnich dwunastu dni przed Rosz Haszana - Nowym Rokiem, odpowiada jednemu z dwunastu miesięcy odchodzącego roku. Dlatego też w ciągu tych ostatnich dwunastu dni jest jeszcze czas do przemyślenia i „naprawienia” tego, co wymaga „naprawy”.

Chasydzi tego dnia składają sobie nawzajem życzenie "Gut Jom Tow!" i organizują pełne radości spotkania zwane „farbrengen'y" (zebrania, zgromadzenia).

 Rabin Szalom Ber Stambler o "Chai Elul" oraz Parszy Ki Tawo: