13 Adar

r.

Wojna przeciwko wrogom społeczności żydowskiej w Imperium Perskim (13 Adar 356 r. p.n.e.)

Dnia13 Adar w roku 3405 od stworzenia świata, w całym Imperium Perskim toczyły się walki pomiędzy Żydami a tymi, którzy chcieli ich unicestwić zgodnie z dekretem wydanym przez króla Ahaszweirosza 11 miesięcy wcześniej. (Ahaszweirosz nigdy nie uchylił tego dekretu, ale po powieszeniu Hamana dnia 16 Nissan poprzedniego roku, a przede wszystkim po wstawienictwie Królowej Estery, która błagała w imieniu swojego narodu, zgodził się wydać drugi dekret upoważniający Żydów do obrony przed tymi, którzy czychają na ich życie). 
75000 osób wrogich wojsk zostało zabitych w tym dniu - 500 w stolicy Imperium, w mieście Szuszan, w tym dziesięciu synów Hamana (Parshandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisai, Aridai i Vaizata), których ciała następnie zostały powieszone. 
Żydzi nie wzięli żadnej z rzeczy zabitych jako łupów, chociaż byli upoważnieni do tego dekretem Króla. (Księga Estery, rozdział 9).
 

Zwycięstwo w Machabeuszy (13 Adar 135 r. p.n.e.)

Machabeusze pokonali Syryjskiego Generała Nikanora w bitwie toczonej cztery lata po wyzwoleniu Ziemi Świętej przez Machabeuszy i Cudu Chanukowego.