12 Aw – dysputa Nachmanidesa

r.

W roku 1263, dnia 12 Aw  nakazu Króla James'a I z Aragonii (Hiszpania) Nachmanides (Rabin Mojżesz ben Nachman, 1194-1270) został zmuszony do udziału w toczącej się w obecności Króla publicznej debacie przeciwko Żydowi, który (pod przymusem) przeszedł na chrześcijaństwo, Pablo Christiani.
Nachmanides wystąpił z tak błyskotliwą obrona judaizmu, obalając twierdzenia chrześcijaństwa, że posłużyły jako podstawa wielu takich przyszłych dysput na przestrzeni pokoleń. Niewątpliwie miał wielką przewagę w tej dyspucie.
Ponieważ jego zwycięstwo było obrazą religii króla, Nachmanides został zmuszony do ucieczki z Hiszpanii. Przyjechał do Jerozolimy, gdzie zastał zaledwie garstkę żydowskich rodzin żyjących w skrajnej nędzy.
Nachmanides ożywił tamtejszą społeczność żydowską, przywrócił ludziom nadzieję i wiarę.
Synagoga, którą zbudował na Starym Mieście, do dziś działa< bardzo uczęszczana i jest prawdopodobnie najstarszą stojącą synagogą na świecie.
Z nakazu Króla James'a I z Aragonii (Hiszpania) Nachmanides (Rabin Mojżesz ben Nachman, 1194-1270) został zmuszony do udziału w toczącej się w obecności Króla publicznej debacie przeciwko Żydowi, który (pod przymusem) przeszedł na chrześcijaństwo, Pablo Christiani.
Nachmanides wystąpił z tak błyskotliwą obrona judaizmu, obalając twierdzenia chrześcijaństwa, że posłużyły jako podstawa wielu takich przyszłych dysput na przestrzeni pokoleń. Niewątpliwie miał wielką przewagę w tej dyspucie.
Ponieważ jego zwycięstwo było obrazą religii króla, Nachmanides został zmuszony do ucieczki z Hiszpanii. Przyjechał do Jerozolimy, gdzie zastał zaledwie garstkę żydowskich rodzin żyjących w skrajnej nędzy.
Nachmanides ożywił tamtejszą społeczność żydowską, przywrócił ludziom nadzieję i wiarę.
Synagoga, którą zbudował na Starym Mieście, do dziś działa< bardzo uczęszczana i jest prawdopodobnie najstarszą stojącą synagogą na świecie.

(zdjęcie: Ramban Synagogue Jerusalem, Travel Site)