22 Aw

r.

Odejście z tego świata Rabina Mordechaja ben Hillela (1298)
R. Mordechaj ben Hillel był wybitnym uczonym mieszkającym w Norymberdze w Niemczech. Jest autorem słynnego kompendium halachicznego, znanego jako Mordechaj, zawartego we wszystkich standardowych drukach Talmudu. R. Mordechaj, jego żona i pięcioro dzieci zginęli w głośnych masakrach Rindfleisch, 22 Menachem Aw, 5058 (1298).