1 Elul – Mojżesz po raz kolejny wstępuje na górę Synaj

r.

Mojżesz wstępuje na Synaj na 40 dni (1313 r.p.n.e.)
Wczesnym rankiem 1 Elul roku 2448 od stworzenia świata (1313 r.p.n.e.) Mojżesz ponownie wszedł na górę Synaj, zabierając ze sobą kamienne tablice, które wyciął według rozkazu Haszem ( patrz kartkę z historii na dzień Aw 30) , aby B-g ponownie wpisał Dziesięć Przykazań. Na górze B-g pozwolił Mojżeszowi „zobaczyć Moje plecy, ale nie Moją twarz” (co Majmonides interpretuje jako postrzeganie rzeczywistości B-ga, ale nie Jego istoty) – najbliżej jakakolwiek ludzka istota kiedykolwiek zbliżyła się do poznania B-ga – i nauczył go tajemnicy Jego „Trzynastu Atrybutów Miłosierdzia” (Szmot/Ks.Wyjścia, 33:18-34:8).
Mojżesz pozostał na górze przez 40 dni, aż do 10 dnia Tiszrei (Jom Kippur), w którym to czasie otrzymał od B-ga szczere, z serca płynące przebaczenie i pojednanie z ludem Izraela po tym, jak zdradzili przymierze z Najwyższym za sprawą "złotego cielca". Był to trzeci z trzech 40-dniowych okresów Mojżesza na górze Synaj w związku z Darowaniem Tory. Odtąd miesiąc Elul jest nazywany „miesiąc B-żego miłosierdzia i przebaczenia”.