5 Aw – jorcajt Rabina Chaima Ozera Grodzińskiego

r.

Rocznica odejścia z tego świata Rabina Chaima Ozera Grodzińskiego (1940 rok)
Rabin Chaim Ozer Grodziński (24.08.1863 – 9.08.1940) przez ponad pięćdziesiąt lat był rabinem prestiżowej gminy żydowskiej w Wilnie na Litwie.

Był wybitnym uczonym i autorem Achiezer, zbioru responsów halachicznych. Odegrał instrumentalną rolę w zachowaniu litewskich jesziw w czasach komunizmu i uratował jesziwy Polski i Rosji podczas nazistowskiej inwazji na Polskę w 1939 roku, kiedy zorganizował przeniesienie tych jesziw na Litwę

Oddany działacz społeczny Rabin Chaim Ozer współpracował z Piątym i Szóstym Lubawiczer Rebe - B'P Rabinem Szolomem DowBerem oraz B'P Rabinem Josefem Icchakiem Schneersohnem, nad wieloma projektami mającymi na celu złagodzenie losu rosyjskiego żydostwa (m.in. w 1929 roku udało mu się dostać pozwolenie i realizację dostaw macy do Związku Radzieckiego).

(zdjęcie: Rabin Chaim Ozer Grodziński - Geni.com)