11 Ijar – Konfiskacja ksiąg żydowskich

r.

Konfiskacja ksiąg żydowskich (1510 r.).
Dnia 11 Ijar we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, za namową apostata (meszumada) Johannesa Pfefferkorna została przeprowadzona brutalna akcja konfiskacji 1 500 żydowskich ksiąg. Uzasadnieniem konfiskaty ksiąg było to, że pozbawienie Żydów tekstów religijnych byłoby pierwszym krokiem do ich nawrócenia. Rozporządzenie wydał Imperator Rzymski Maximilian I. Johannes Pfefferkorn twierdził, z w księgach żydowskich zawarte są treści obrażające, hańbiące katolicyzm. Za wstawiennictwem elektora i arcybiskupa Moguncji, Uriela von Gemmingen, Żydzi zwrócili się do Imperatora o powołanie komisji do zbadania zarzutów Pfefferkorna. Nowy imperatorski mandat z dnia 10 listopada 1509 r. nadał bieg całej sprawie. Zostali powołani eksperci, rzeczoznawcy do zbadania zarzutów m.in. z uniwersytetów w Moguncji, Kolonii, Erfurcie i Heidelbergu. W większości opinie były niejednoznaczne. Jonatan Reuchlin - wybitny niemiecki katolicki humanista, wykładowca, wielki autorytet,  który również był powołany do zbadania zarzutów, stanowczo wnioskował na korzyść Żydów, oświadczając, że księgi żydowskie nie zawierają obraźliwych wobec katolicyzmu treści. 23 maja 1510 r. Imperator zawiesił edykt wydany 10 listopada 1509 r.. A książki zwrócono Żydom.