20 Ijar – ograniczenie swobód

r.

Żydom weneckim zabroniono praktykowania prawa (1637)
20 Iyar 1637 r. Żydom weneckim we Włoszech zabroniono wykonywania zawodu prawnika lub występowania jako adwokaci w sądach weneckich.

(ilustracja: by Marc Chagall - https://artsandculture.google.com/asset/jew-with-torah-marc-chagall/QQFhtjIOsqUP5w)