14 Nissan – Dzień urodzin Majmonides’a

r.

Dzień urodzin Maimonides'a (1135)
Rabin Moses ben Maimon, talmudysta, halachista, lekarz, filozof i przywódca społeczności, znany w świecie żydowskim pod skrótem „Rambam” i na całym świecie jako „Majmonides”, urodził się w Cordova, Hiszpania, 14 dnia Nissana roku 4895 od stworzenia - 1135 r.n.e.

Rabin Mosze ben Maimon, szeroko znany w świecie żydowskim pod akronimem „Rambam” i na całym świecie jako „Majmonides”, jest jedną z najważniejszych postaci wśród uczonych Tory ; na jego nagrobku widniały słowa: „Od Mosze (Mojżesza) do Mosze nikt nie pojawił się jako Mosze”.
Obecnie wiele szpitali i szkół na całym świecie nosi imię Majmonidesa; i do dziś studenci na całym świecie pochylają się się nad jego pracami naukowymi.