18 Nissan

r.

Faraon uświadomił sobie - Żydzi wyszli na dobre... (1313 r.p.n.e.)
Po Wielkim Exodusie Izraelitów z Egiptu (15 Nissan), Faraon, który udzielił Żydom oficjalnego pozwolenia wyjścia poza granice Egiptu na trzy dni, został poinformowany przez swoich tajnych agentów, których wysłał wraz z Żydami, że nie naród nie ma zamiaru wracać.  Faraon postanowił zmobilizować swoją armię i ścigać Żydów, z zamiarem sprowadzenia ich z powrotem do Egiptu. 
Doprowadziło to do utonięcia Egipcjan w Morzu Czerwonym (dnia 21 Nissana).

Ilustracja - Chabad.org