1 Nisan – Inauguracja Miszkanu

r.

Inauguracja Miszkanu (1312 r.p.n.e.).

Ósmego dnia po 7-dniowym okresie szkolenia i inicjacji wzniesiono przenośny Mishkan („Tabernakulum” lub „Sanktuarium”) zbudowany przez naród Izraela na pustyni Synaj, Aaron i jego synowie zaczęli służyć jako kapłani, a Boska Obecność zamieszkała w Miszkanie; specjalne ofiary zostały złożone, w tym szereg prezentów przez Nachszona ben Aminadava, książąt plemienia Judy (podobne ofiary były składane w ciągu następnych 11 dni przez inne plemiona Izraela).