1 Nisan – kalendarz żydowski

r.

Początek Kalendarza żydowskiego (1313 p.n.e.)
Dnia Pierwszego miesiąca Nisan roku 2448 od stworzenia świata (1313 r.p.n.e. - dwa tygodnie przed Wyjściem z Egiptu) B-g pokazał Mojżeszowi sierp księżyca i powiedział mu: „Kiedy zobaczysz taki księżyc, uświęć [nowy miesiąc]. „ To zapoczątkowało pierwszy miesiąc żydowski i był to początek kalendarza księżycowego, którego Żydzi przestrzegają do dziś.